Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Valg til universitetsstyret

Valg av medlemmer til universitetsstyret gjennomføres hvert fjerde år. Valget gjennomføres elektronisk. Representant med vararepresentant for midlertidige ansatte i undervisning- og forskerstillinger til universitetsstyret velges derimot årlig. Neste hovedvalg 2021.


In English

Styret ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) har 11 medlemmer, jf universitets- og høgskolelovens § 9-3 (1)Sammensetningen av universitetsstyret er slik:

  • Rektor
  • 3 representanter for tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
  • 1 representant for teknisk/administrativt tilsatte
  • 2 representanter for studentene
  • 4 eksterne representanter 

Eksterne representanter oppnevnes av Kunnskapsdepartementet og studentrepresentantene velges av studentene selv. Representanter med vara  for gruppen faste vitenskapelige ansatte og teknisk administrative ansatte ved UiT velges hvert fjerde år. Representant og vara for ansatte i gruppen midlertidige undervisnings- og forskerstillinger velges for ett år. Universitetsstyret har fastsatt valgregler for gjennomføring av valg på institusjonsnivå. Det er oppnevnt et valgstyre på seks medlemmer som skal administrere og forberede valget.  Informasjon om valget legges løpende ut på valgsiden. Valgresultatet kunngjøres på nettsiden. 

 

  

Se valgordningen presentert av valgforsker ved UiT; førsteamanuensis, Marcus Buck 

 

 

Valg av ny representant med vararepresentant for midlertidige tilsatte i undervisning- og forskerstilling for funksjonsperioden 2018-2019 ble er gjennomført i valgperioden 8. til 15. juni. Valget ble gjennomført elektronisk og ble godkjent av valgstyret den 18. juni. Audun Hetland og Kurt Henrik Dalmo ble valgt som representant og vararepresentant for midlertidige vitenskapelige. Se deres presentasjon i høyremeny.

Valg av representant og vararepresentant for midlertidige tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger for funksjonsperioden 2019-2020 gjennomføres våren 2019.

 

SE INTERVJU MED LEDER AV VALGSTYRET - Ketil Zachariassen 
SE MER OM  UNIVERSITETSSTYRET 2017-2021  

VALGMØTE 2017  videoopptak nominerte kandidater

VALGRESULTAT 2017

REKTORVALG 2017

 


 

 

Rektorvalg

Universitetsstyret 2017-2021

Møtekalender styrer og utvalg ved UiT  

Universitets og høgskoleloven

Valgstyret UiT

Valghåndbok

Valgregler

Intervju m/valgstyrets leder 2018  (Ketil Zachariassen)

Video presentasjon av valgordningen ved UiT 2018 / Marcus Buck    

TIDSLINJE VALG VÅR 2019 KOMMER...

Valget kunngjøres ...

Manntallet publiseres ...

Frist for klage på manntall ...

Frist nominasjon av kandidater ...

Presentasjon av kandidater...

Valgperiode ...

Valgapplikasjon http://stemme.uit.no

Valgresultatet kunngjøres.....  

Videopresentasjon, Dalmo Kurt Henrik  

Videopresentasjon, Hetland Audun  

 

 

For å lese Twitter-meldinger som er eldre enn fra den siste uken, klikk her