Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Valg til universitetsstyret

Valg av medlemmer til universitetsstyret gjennomføres hvert fjerde år. Neste hovedvalg 2021. Valget gjennomføres elektronisk. Representant med vararepresentant for midlertidige ansatte i undervisning- og forskerstillinger velges derimot årlig.

In English

Valg av ny representant med vararepresentant for midlertidige tilsatte i undervisning- og forskerstilling for funksjonsperioden 2018-2019 ble er gjennomført i valgperioden 8. til 15. juni.  Audun Hetland og Kurt Henrik Dalmo ble valgt som representant og vararepresentant for midlertidige vitenskapelige.

 
NYTT VALG av representant og vararepresentant for midlertidige tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger for perioden 2019-2020 gjennomføres våren 2019. se tidsLINJE FOR GJENNOMFØRING AV VALGET i høyremeny.

 

Styret ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) har 11 medlemmer, jf universitets- og høgskolelovens § 9-3 (1). Sammensetningen av universitetsstyret er slik:

  • Rektor
  • 3 representanter for tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
  • 1 representant for teknisk/administrativt tilsatte
  • 2 representanter for studentene
  • 4 eksterne representanter 

Eksterne representanter oppnevnes av Kunnskapsdepartementet. Studentrepresentantene velges av studentene selv. Representanter med vara  for gruppen faste vitenskapelige ansatte og teknisk administrative ansatte ved UiT velges hvert fjerde år. Representant og vara for ansatte i gruppen midlertidige undervisnings- og forskerstillinger velges for ett år. Universitetsstyret har fastsatt valgregler for gjennomføring av valg på institusjonsnivå. Universitetsdirektøren oppnevner valgstyre på seks medlemmer som skal administrere og forberede valget.  Informasjon om valget og valgresultat legges ut på valgsiden.

 

 

 


 

 

REKTORVALGET 2017

UNIVERSITETSSTYRET 2017-2021

Møtekalender styrer og utvalg ved UiT  

Universitets og høgskoleloven

Valgstyret UiT

Valghåndbok

Valgregler

Intervju m/valgstyrets leder 2018  (Ketil Zachariassen)

Video presentasjon av valgordningen ved UiT / Valgforsker Marcus Buck  

Video presentation in English 

VALGAPP: http://stemme.uit.no

TIDSLINJE VALG VÅR 2019

25. MARS VALGET KUNNGJØRES
 8. APRIL MANNTALL PUBLISERES
15. APRIL NOMINASJONSFRIST
29. APRIL KLAGE FRIST PÅ manntall

3. MAI VIDEOPRESENTASJON AV STYREKANDIDATER 

13.-20 MAI VALGPERIODE
20.MAI VALGRESULTAT

For å lese Twitter-meldinger som er eldre enn fra den siste uken, klikk her