Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Viktige tidsfrister

På denne siden vil du finne en liste over viktige tidsfrister ved ILP

 

Høstsemesteret 

01. august Siste frist for å melde seg opp til konteeksamen på lærer (1-7 og 5-10) og barnehagelærer.
15. august Siste frist for å melde seg opp til utsatt og kontinuasjonseksamen
15. august Søknadsfrist for individuell tilrettelegging på konte/utsatt eksamen
20. august Siste frist for å betale semesteravgift
01. september Siste frist for å semesterregistrere seg
01. september Søknadsfrist for individuell tilrettelegging
15. september Siste frist for å søke om dispensasjon for oppmeldingsfristen konte/utsatt eksamen
01. oktober Siste frist for å søke om dispensasjon for søknadsfristen for individuell tilrettelegging 
01. oktober Siste frist for å søke om dispensasjon for oppmeldingsfristen til ordinær eksamen
01. november Innlevering av masteroppgave (merk at det kan være individuelle frister)

 

Vårsemesteret 

15. januar Søknadsfrist for individuell tilrettelegging på konte/utsatt eksamen
15. januar Siste frist for å melde seg opp til utsatt og kontinuasjonseksamen
15. januar Siste frist for å melde seg opp til konteeksamen på lærer (1-7 og 5-10) og barnehagelærer
20. januar  Siste frist for å betale semesteravgift
01. februar Siste frist for å semesterregistrere seg
01. februar Søknadsfrist for individuell tilrettelegging
15. februar Siste frist for å søke om dispensasjon for oppmeldingsfristen konte/utsatt eksamen
01. mars Siste frist for å søke om dispensasjon for søknadsfristen for individuell tilrettelegging 
01. mars Siste frist for å søke om dispensasjon for oppmeldingsfristen til ordinær eksamen
15. mai Innlevering av masteroppgave (merk at det kan være individuelle frister)

 

Flytende frister

Frist for å be om begrunnelse/klage på eksamen: 3 uker etter at sensuren ble publisert

Frist for å klage på eksamen etter mottatt begrunneelse: 3 uker etter at begrunnelsen foreligger

Frist for å levere sykmelding i forbindelse med fravær på eksamen: 2 dager etter eksamen