Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

FAQ – OPPTAK

Noe du lurer på om opptak? Sjekk nedenfor - vi har samlet svar på de aller mest vanlige spørsmålene vi får om opptak. Og finner du ikke svare der - kontakt Sunniva Solheim Alvestad på tlf. 776 45782 eller mail sunniva.s.alvestad@uit.no .

Hva er søknadsfristen?

Søknadsfristen er 15. april.

Kan man søke seg inn og begynne på andre avdelinger enn 1. avdeling?

Nei, suppleringsopptaket er steng for høsten 2017. Man kan kun søke seg inn på 1. avdeling. Har du avdelinger fra andre lærersteder, kan du søke deg inn og få disse godskrevet, men du vil måtte stå i permisjon de årene du får godskrevet. Har du for eksempel 3 år fra UiB, må du stå 3 år i permisjon hos oss før du kan begynne på 4. avdeling.

Kan man få fritak for deler av studiet hvis jeg har jusfag fra en bachelor fra tidligere?

Nei, du kan kun få godskrevet hele avdelinger, ikke enkle fag eller deler.
For utfyllende informasjon om hva som kan godskrives se
Her .

Godskrives/innpasses ex.phil og ex.fac fra andre lærersteder?

Her finner du oversikt over hva som godskrives/innpasses av ex.phil og ex.fac

Hvordan regner jeg ut karaktersnitt til poeng?

Dette kan du gjøre på Samordna Opptak sine nettsider. Her finner du informasjon om poengberegning og karakterkalkulator hos Samordna Opptak.

Hva er opptakskravene?

Opptakskravet til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Man kan søke på bakgrunn av realkompetanse. Les mer om det
her.
Studiet er adgangsbegrenset, og vi tar opp ca. 150 studenter hver høst.


Poenggrensene for opptak til master i rettsvitenskap høsten 2016:
Førstegangsvitnemålskvote: 51,1 poeng
Ordinær kvote: 57,2 poeng
Førstegangsvitnemålskvote for søkere med nordnorsk tilknytning: 42,5 poeng
Ordinær kvote for søkere med nordnorsk tilknytning: 44,2 poeng
Samisk kvote: Poenggrense oppgis ikke

Suppleringsopptak:
Høsten 2017 vil det ikke være mulig å søke om suppleringsopptak til 2.-5. avdeling.

Privatister:
Det foretas ikke privatistopptak til masterstudiet i rettsvitenskap.

 

Hva er snittet for å komme inn?

Se informasjon om dette ovenfor under poenggrense.

Hva er sjansen for å komme inn om man havner på venteliste?

Det juridiske fakultet ved UiT har ikke venteliste. Eventuell venteliste er noe Samordna opptak operer med og har ingen sammenheng med det ordinære opptaket.
Får man ikke tilbud om plass ved det ordinære opptaket 20. juli, vil man ikke få tilbud om plass denne høsten.

Hvor sender jeg inn dokumentasjon? For nordnorsk kvote, vitnemål etc.

Dokumentasjon skal sendes/lastes opp til Samordna Opptak eller Opptakskontoret ved UiT. Er du usikker eller har spørsmål om dette, kan du kontakte Samordna Opptak eller opptakskontoret ved UiT. Her finner du mer informasjon om opplasting av dokumentasjon.

Har jeg rett til å søke under nordnorsk kvote?

Her finner du info om hva som må til for at du skal kunne søke under nordnorsk kvote. Har du ikke bodd i Nord-Norge de siste 10 årene, må 3 av punktene være innfridd for at du skal kunne søke på nordnorsk kvote.

Hva gjør jeg dersom jeg kommer inn på studiet men må søke om utsatt start/reservering av plass i ett år?

Du kan søke om å få reservert en tildelt studieplass til året etter eller til neste gang studiet har ordinært opptak. Dette gjelder ved innkalling til militær-/siviltjeneste, graviditet, langvarig sykdom eller andre tungtveiende grunner av faglig, sosial eller personlig art.

Søknaden må dokumenteres med tjenesteinnkalling, legeattest eller annen relevant dokumentasjon, og sendes innen tre uker etter at du har mottatt tilbud om studieplass.

Søknad om reservasjon sendes til Avdeling for utdanning.

Husk at du må takke ja til tilbudet innen svarfristen, uavhengig av søknaden din om å reservere studieplassen.

Søknadsskjema finner du her:
Søknad om reservering av studieplass (pdf)

 
Ansvarlig for siden: Annikken Steinbakk
Sist oppdatert: 24.03.2017 10:42