Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Innlevering av hovudoppgåve

Her finn du informasjon om rutinar for innlevering av bachelor- og masteroppgåver ved IVT-fakultetet i Narvik.

Digital innlevering av hovudoppgåver

Frå og med våren 2017 vil det vere digital innlevering av hovudoppgåver ved IVT-fakultetet. Både master- og bachelorstudentar vil frå dette semesteret levere sine hovudoppgåver via det digitale eksamenssystemet WiseFlow. 

Bachelor / Master

Bachelor- og masteroppgåver skal leveres i WiseFlow.  Side for innlevering vil bli oppretta i noko tid før innleveringsfristen, du vil da få ein e-post på din UiT-epostkonto med nærmare informasjon.  Innleveringssida vil dukke opp som ein "Flow" her: https://europe.wiseflow.net/ 

For meir informasjon om innlevering av hovudoppgåve i WiseFlow, sjå dokumentasjon for studentar her.

Du bør bruke mal som finst i link under høgre kolonne "oppgåveskriving" for oppgåva.

Ph.d

Doktorgradsavhandlingar skal leverast i innleveringsportalen MUNIN, for meir informasjon om innlevering i MUNIN, sjå informasjonssidene til MUNIN her.

Oppgaveskriving

bilde av en hovedoppgaveforside

UiT har utarbeidd eigne malar for korleis ei hovudoppgåve bør sjå ut, desse malane inkludert meir informasjon om oppgåveskriving kan du finne her.