Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Innlevering av hovudoppgåve

Her finn du informasjon om rutinar for innlevering av bachelor- og masteroppgåver ved IVT-fakultetet i Narvik.

Digital innlevering av hovudoppgåver

Frå og med våren 2017 vil det vere digital innlevering av hovudoppgåver ved IVT-fakultetet. Både master- og bachelorstudentar vil frå dette semesteret levere sine hovudoppgåver via det digitale eksamenssystemet WiseFlow. 

Bachelor / Master

Bachelor- og masteroppgåver skal leveres i WiseFlow.  Side for innlevering vil bli oppretta i noko tid før innleveringsfristen, du vil da få ein e-post på din UiT-epostkonto med nærmare informasjon.  Innleveringssida vil dukke opp som ein "Flow" her: https://europe.wiseflow.net/ 

For meir informasjon om innlevering av hovudoppgåve i WiseFlow, sjå dokumentasjon for studentar her.

Du bør bruke mal som finst i link under høgre kolonne "oppgåveskriving" for oppgåva.

Ph.d

Doktorgradsavhandlingar skal leverast i innleveringsportalen MUNIN, for meir informasjon om innlevering i MUNIN, sjå informasjonssidene til MUNIN her.
Ansvarlig for siden: Anders Dalmo
Sist oppdatert: 03.05.2018 10:29

Oppgaveskriving

bilde av en hovedoppgaveforside

UiT har utarbeidd eigne malar for korleis ei hovudoppgåve bør sjå ut, desse malane inkludert meir informasjon om oppgåveskriving kan du finne her.