Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Rektorvalget 2017

Delta i rektorvalget ved UiT 1.-8. mars 2017!

Information in English


Studenter og ansatte ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) skal kommende uke velge rektor og prorektorer for perioden 1.8.2017-31.7.2021. Rektorteamet fastsetter intern funksjonsfordeling slik at bredden i UiTs faglige virksomhet blir ivaretatt.

 

Valgperiode 1.-8. mars 2017

Fra i dag, onsdag 1. mars kl. 12.00, kan ansatte og studenter ved UiT avgi stemme ved rektorvalget 2017. Du kan stemme fram til onsdag 8. mars kl. 12.00.

Avgi din stemme her

For å avgi stemme logger du deg inn med ditt vanlige AD-brukernavn og -passord.

Orakeltjenesten kan gi hjelp med innlogging og gjennomføring av valget til de som har behov for det. Ta ev. kontakt på e-post: orakel@uit.no eller telefon: (776) 44544.

Ved valg av rektorteam vektes stemmene etter følgende fordelingsnøkkel: Fast og midlertidig vitenskapelig ansatte: 51 %, teknisk/administrativt ansatte: 24,5 % og studenter: 24,5 %.

Ved alle valg er det anledning til å levere en blank stemme.


Følgende rektorteam er nominert:

- Anne Husebekk (rektor), Kenneth Ruud (prorektor) og Wenche Jakobsen (prorektor)

Teamet ble presentert på et møte ved UiT fredag 10. februar, se opptak. Du kan også følge Team Husebekk på Facebook.


Valgregler og stemmerett

Stemmerett er regulert i valgreglementets § 5:

1. Stemmerett har

a) den som på valgdagen har vært ansatt i fast eller midlertidig hovedstilling (halv stilling eller mer) i minst to måneder før valgdagen og er ansatt eller engasjert for minst ett år

b) personale lønnet av eksterne midler (fra fond, forskningsråd, oppdragsmidler ol.), men med arbeidsplass ved Universitetet, dersom kravene under a) er oppfylt

c) studenter som har betalt semesteravgift innen registreringsfristen i valgsemesteret. Dette gjelder likevel ikke den som har stemmerett etter pkt a) eller b)

2.  Stemmerett under a) og b) faller bort for den som har permisjon for å arbeide i annen stilling. Dette gjelder likevel ikke hvis det er tale om en stilling ved en av institusjonene som ikke gir stemmerett. Den som har permisjon fra fast stilling for å arbeide i annen midlertidig stilling ved universitetet, beholder valgbarhet og stemmerett tilknyttet sin faste stilling.


Lokale valg- og debattmøter

Rektorteamet gjennomførte i uke 8 møter med ansatte og studenter ved UiTs campuser etter følgende møteplan: 

På møtene orienterte rektorteamet om viktig arbeid og planer for UiT i tiden framover. Videre var det anledning til å stille spørsmål eller bare si sin mening. Møtene ble streamet.


Tidsplan for valget

  • 9. desember 2016: Valget kunngjøres per e-post til studenter og ansatte
  • 30. januar 2017: Frist for å foreslå rektorteam
  • 1. februar 2017: Manntall publiseres
  • 10. februar 2017: Forslag på rektorteam offentliggjøres
  • 15. februar 2017: Frist for å klage på manntallet
  • 1.- 8. mars 2017: Valgperiode

 

I Valghåndbok for UiT Norges arktiske universitet finner du utfyllende informasjon om valg ved UiT inkl. en nærmere beskrivelse av valgformen sekvensielt preferansevalg med overførbare stemmer.

I løpet av våren 2017 skal det også velges nye medlemmer til universitetsstyret; nærmere informasjon om dette valget kommer i løpet av våren 2017.

Valg på institusjonsnivået administreres av valgstyret ved UiT. Spørsmål om valg kan rettes til valgstyret ved sekretær Siri A. Sørland.
Ansvarlig for siden: Siri A. Sørland
Sist oppdatert: 26.04.2018 09:35

Nyhetssak:

 Rektorvalg i mars

Rektorvalg: Team Husebekk lover kvalitet i alle ledd

 

Valg universitetsstyret

For å lese Twitter-meldinger som er eldre enn fra den siste uken, klikk her

Hva ønsker du skal diskuteres i valgmøtet på din campus? Send inn forslag til tema her

Forslag som er kommet inn:
Hei! Jeg håper dokker få gjort noe med student boliger. Vet ikke hvor mye dere kan få gjort, med det er krise hvert år spesuelt i starten.
(student, Tromsø)
Vi står ovenfor en verdenssituasjon hvor anerkjent forskning betviles og pressen beskyldes for fake news. Samtidig ser vi at Universitetsbiblioteket kutter ned på tilgangen på aviser ved det enkelte bibliotek. Dn elektroniske tilgangen på norske aviser er også blitt dårligere den siste tiden. Hvor viktig synes rektoratet det er at Universitetet er synlig i samfunnsdebatten ? Er det klokt av UB å redusere de ansattes tilgang til aviser ?
(ansatt, Harstad)
Vil det blir en endring av oppsettet for eksamensdato slik at semesteret ikke blir halvert, slik som skjedde høst 2016 for bachelor i psykologi?
(student, Tromsø)
Fakultetsstruktur: Hva mener dere er dennes betydning for UiT Norges arktiske universitet sin framtidige posisjon som breddeuniversitet? Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet understreker undervisningens betydning i høyere utdanning. Hvordan vil dere jobbe for å heve undervisningens posisjon og betydning ved UiT?
(ansatt, Narvik)
I tråd med "Det grønne skiftet" og gjennom en innføring av bymiljøavtale i Tromsø er endringer i måten vi foretar reiser viktig. Det legges opp til at økningen i trafikken i Tromsø i skal ivaretas på andre måter enn biltrafikk. Hvordan vil rektoratet legge til rette for at syklister får en god opplevelse ved å bruke sykkel for reiser til og fra jobb f.eks gjennom innendørs parkering og omkledningsrom/dusjmuligheter ? Ved UiT campus Breivika er det 4 ladestasjoner for elbiler. Antall elbiler som ikke får ladet/parkert ved ladestasjonene er økende og kommer til å øke i tråd med økt salg av elbiler/hybridbiler. Har UiT noen plan for hvordan man kan være pådrivere for mer miljøvennlig transport gjennom flere ladestasjoner på campusene ?
(student, Tromsø)
Hva har rektorteamet tenkt å gjøre for å sikkre studiekvaliteten hos såkalte studiepongfabrikker slik som HHT?
(student, Tromsø)
Hva gjør egentlig universitetet for å bli mer miljøvennlig? Tiltakene er vedtatt men merkes ikke i hverdagen på campus Breivika. Det er fortsatt gratis å kopiere 100 sider i året per student, og alle kantinene tilbyr engangskopper og fat. Jeg mener at man enten må låne krus av kantina eller ha med egen kopp hvis man vil kjøpe kaffe.
(student, Tromsø)
Jeg ønsker meg mulighet til å skrive bacheloroppgaven min på nordsamisk. Særlig fordi UiT har erklært seg som "Norges Arktiske Universitet" og bruker blant annet samiske kultur- og visuelle uttrykk for å markedsføre seg som dette.
(student, Tromsø)
Hva vil det si å være Norges Arktiske Universitet? Hvilke ansvar synes Rektor at det følger med en slik tittel? Hvordan kan vi som studenter være med å forme universitetets identitet?
(student, Tromsø)