Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Utlysning av utenlandsstipend

IVT-fak har vedtatt å fordele midler til fagmiljøet for utenlandsstipend. Søknadene behandles av Forskningsutvalget.

Stipendet dekke kostnader knyttet til utenlandsoppholdet. Se UiTs" Retningslinjer for tildeling av utanlandsstipend".

Søknadene vedlegges anbefaling fra institutt og veileder/fagmiljø, som skal begrunne støtte til søkeren ut fra særlige kvalifikasjoner, fagprofil og planer ved fakultetet.

Følgende vektlegges ved vurdering av søkerne:
- anbefaling fra institutt og veileder/fagmiljø
- midtveisevaluering/gjennomføringstid for doktorgradsstudiet
- forskningspotensial nasjonalt/internasjonalt
- vitenskapelig produksjon målt iht DORA-erklæringen, basert på forskningsdokumentasjonssystemet Cristin
- innpassing i forhold til fakultetets satsingsområder

Bruk vedlagt søknadsskjema.
Søknad med vedlegg sendes til postmottak@ivt.uit.no.

Faste søknadsfrister: 15. mai for utenlandsopphold med oppstart i høstsemesteret og 15. november med oppstart i vårsemesteret.
Ansvarlig for siden: Espen Viklem Eidum
Sist oppdatert: 10.09.2019 14:27

Kontaktperson:

Raymond Kristiansen,
prodekan forskning
raymond.kristiansen@uit.no