Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Utlysning av overgangsstipend og utenlandsstipend

Universitetsstyret har vedtatt å fordele midler til fakultetene relatert til overgangsstipend. Fakultetet IVT-fak har også vedtatt å fordele midler til fagmiljøet for utenlandsstipend. Stipendene lyses ut og søknadene behandles av Forskerutdanningsutvalget.

Stipendene er beregnet på dyktige forskere som nylig har disputert ved IVT-fak eller er i ph.d.-studium. Stipendet skal dekke lønn for en periode på inntil 5 måneder etter avlagt disputas i påvente av avklaring angående postdoktorstipend i tilfellen når det ikke finnes aktive stipendiatskontrakt. For søkende som befinner seg i ph.d.-studium skal stipendet dekke kostneder knyttet til utenlandsoppholdet.

Søkere som har levert avhandling, og fått positiv bedømmelse fra bedømmelseskomiteen, vil også kunne søke overgangsstipend, selv om de ikke har disputert enda. Søkere som ikke har levert avhandlingen ennå, vil ikke bli vurdert for overgangsstipend.

Søknadene vedlegges anbefaling fra institutt og veileder/fagmiljø, som skal begrunne støtte til søkeren ut fra særlige kvalifikasjoner, fagprofil og planer ved fakultetet.

Følgende vektlegges ved vurdering av søkerne:
- anbefaling fra institutt og veileder/fagmiljø
- midtveisevaluering/gjennomføringstid for doktorgradsstudiet
- forskningspotensial nasjonalt/internasjonalt
- vitenskapelig produksjon målt iht DORA-erklæringen, basert på forskningsdokumentasjonssystemet Cristin
- innpassing i forhold til fakultetets satsingsområder


Søknad med vedlegg sendes til postmottak@ivt.uit.no.

Søknadsfrist:  Faste søknadsfrister 15. mai og 15. november.

Kontaktperson:

Raymond Kristiansen,
prodekan forskning
raymond.kristiansen@uit.no