Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Midtveisevaluering og fremdriftsrapporting i doktorgradsstudium i ingeniørvitenskap

En komponent av utdanninga som hjelper doktorgradsstudent, veiledere og fakultetet å følge opp fremdriften i prosjektet er midtveisevalueringen. Midtveisevalueringen skal gjennomføres innen to år av studiet har gått, og bør som hovedregel gjennomføres i sluttet av det andre året. Midtveisevalueringen følges av årlig fremdriftsrapportering. (Jf. UiTs ph.d.-forskrift § 22, IVT-faks utfyllende bestemmelser pkt. 2 og studieplan for ph.d. ingeniørvitenskap.)MidtveisevalueringFrist for midtveisevaluering er utgangen av år to i studiet.

Årlig fremdriftsrapportering fra år treFrist for årlig fremdriftsrapportering er 1. februar från og med år tre i studiet.
Ansvarlig for siden: Espen Viklem Eidum
Sist oppdatert: 03.06.2019 10:57

Kontaktperson:
Klas Pettersson
klas.pettersson@uit.no