Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Emner på ph.d.-nivå ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Oppmelding til emner på ph.d.-nivå

Ph.d.-studenter ved UiT Norges arktiske universitet melder seg opp til fakultetets 8000-emner via StudentWeb. Brukermanual i hvordan semesterregistrere seg og melde seg opp til emner i StudentWeb finner du her. Merk at du ikke er garantert plass på adgangsbegrensede emner. På slike emner vil du få beskjed om du har fått plass etter at oppmeldingsfristen har gått ut.

Ph.d.-studenter fra andre universiteter, søkere med mastergrad eller tilsvarende og deltakere på førstelektorprogrammet må søke opptak til 8000-emner via SøknadsWeb. 

Eksterne studenter må dokumentere opptaksgrunnlaget sitt

Eksterne studenter må huske å laste opp dokumentasjon av utdannelse og eventuelt status som ph.d.-student i SøknadsWeb. Bekreftelse på studentstatus kan du få hos egen studieadministrasjon. Du kan eventuelt laste opp bilde av din Studentweb, der det står avtaleperiode og at du aktiv det aktuelle semesteret.

Hvem kan søke om opptak til 8000-emner?
Følgende studenter kan søke opptak til 8000-emner, i prioritert rekkefølge:

  1. Ph.d.-studenter ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
  2. Deltakere på førstelektorprogrammet ved UiT
  3. Ph.d.-studenter ved andre universitet
  4. Personer som har minimum mastergrad eller tilsvarende, men som ikke er tatt opp på et ph.d.-program.

Dersom det er flere søkere enn plass på kurset vil studentene bli prioritert fra kategori 1-4. Vær oppmerksom på at noen emner kan ha ytterligere opptakskrav og/eller prioriteringsnøkler. Dette vil i så fall være oppgitt i emnebeskrivelsen til det enkelte emnet.

Karakterutskrift

Karakterutskrift bestilles i StudentWeb. Du finner dette under menypunktet "Bestillinger" i venstremenyen i StudentWeb. Karakterutskriftene sendes pr. post til din registrerte semesteradresse, du må derfor sjekke/oppdatere semesteradressen før du bestiller karakterutskrift.

Spesialpensum

Retningslinjer for spesialpensum i ph.d.-studiet (English) og skjema for søknad om godkjenning av spesialpensum (English).


Oversikt over emner på ph.d.-nivå ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Dette er en oversikt over alle ph.d.-kurs ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. De fleste kurs gis uregelmessig. For nærmere beskrivelse av kurs og informasjon om når kurs går, se UiTs emnekatalog. Oversikt:

TEK-8001 Philosophy of science and ethics
TEK-8002 Principles of mathematical analysis
TEK-8003 A basic course in applied mathematics
TEK-8004 Fundamentals of scientific computing
TEK-8015 Multiphysics simulation
TEK-8101 An introduction to homogenization
TEK-8102 Nonlinear control theory
TEK-8103 Algorithms in geometric modeling
TEK-8104 System engineering
TEK-8105 Power electronic converters
TEK-8106 Flows in porous media
TEK-8501 6DOF modelling of physical systems
TEK-8502 Applied spline theory
TEK-8503 Advanced geometric modeling
TEK-8504 Stochastic homogenization
TEK-8505 Functional analysis
TEK-8506 Topics in computational fluid dynamics
TEK-8831/8835/8840 Special curriculum in engineering science
Ansvarlig for siden: Espen Viklem Eidum
Sist oppdatert: 18.12.2018 08:39