Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Info for mastergradsstudenter ved NFH

Linker til viktig info for deg som masterstudent finner du på høyre side. Nedenfor finner du kontaktpersoner for ditt program. Se også link til veilederkontrakt, valgemner og utveksling på høyresiden.

Kontaktperson for NFHs masterprogrammer og retningene på Fiskeri- og havbruksvitenskap:

Fisker- og havbruk:

Tilgjengelige masteroppgaver 2019/2020 (vil bli oppdatert for alle 11 forskningsgrupper):

  1. Genetics

Oversikt over veiledere pr program og deres hovedtema for oppgaver:
Ansvarlig for siden: Trine Holm Larsen
Sist oppdatert: 19.08.2019 14:31