Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Muligheter for utvekslingsopphold i utlandet

Internasjonalisering er et viktig satsingsområde ved Universitetet i Tromsø og angår både studenter, forskere og andre ansatte. Internasjonalisering betyr å utveksle kunnskap og informasjon på tvers av landegrenser.

Institutt for vernepleie ønsker å prioritere internasjonalisering innen utdanning og forskning. Vi ønsker at flere studenter skal velge et integrert utenlandsopphold i utdanningen og legger forholdene til rette gjennom kvalitetssikrede avtaler med våre internasjonale partnere. Vil du oppleve en annen kultur og et annet språk? Frister det å tilegne seg verdifull kunnskap og erfaring som du ikke vil få hjemme? Våre studenter kan dra på utveksling med støtte gjennom blant annet Nordplus og Erasmus+ programmene. De kan også benytte våre bilaterale avtaler med universiteter i USA. Vernepleieutdanniningen tilbyr også spennende praksisopphold i Norden, England og Ghana.

 

 

Utenlandsopphold under studiet? Mange spennende utfordringer venter. - Grip sjansen! Foto: Kjetil Nilsen

UiT har også mange åpne avtaler med læresteder i utlandet. Denne porteføljen omfatter blant annet  utvekslingsprogram som North2North, Barentsplus og noen bilaterale avtaler. Åpne avtaler passer imidlertid ikke for alle studiedisipliner. Å reise på en åpen avtale innebærer at vertsuniversitetet må ha den fagdisiplinen du søker og tilby emner som kan innpasses i fagplanen hjemme.

 

Ta kontakt med utdanningen om du har spørsmål rundt dette.

 

 

Her kan du lese om to av våre 2. årsstudenter som hadde praksis ved Yorkshire Children’s Centre i Huddersfield, UKHvor og når?

Vi tilrettelegger for at studentene kan ta deler av utdanningen i utlandet, enten i form av praksis eller som et studieopphold. Heltidsstudentene har mulighet til praksis 3 og studieopphold i 5.semester. Deltidsstudentene kan gjennomføre praksis 3 i utlandet i 6.semester og velge studieopphold i 7.semester. Det gis også anledning for hel- og deltidsstudentene til å søke om å få praksis 2 i Norden. 

 

Land

Partnerinstitusjon

Avtaletype

Type utveksling

Ghana

New Horizon Special School, Accra

Bilateral

Praksis

England

Yorkshire Children Centre, Huddersfield

Bilateral

Praksis

USA

Augsburg University, Minneapolis

Bilateral

Studieopphold inkl. praksis

Danmark

UCC Professionshøjskolen, København

Nordplus

Praksis

Finland

Novia University of Applied Sciences, Vaasa

South-Eastern Finland University,  Vaasa

Lapland University of Applied Sciences Rovaniemi

Nordplus

Erasmus

Erasmus

Praksis

Studieopphold

Studieopphold

 Island

University of Iceland, Reykjavik

 Erasmus+

Studieopphold

Praksis

Sverige

Linnéuniversitetet, Växjö

Nordplus

Praksis

Russland

Northern Arctic Federal University, Arkhangelsk

BarentsPlus

Praksis

England

University of Huddersfield, Huddersfield

Erasmus

Studieopphold inkl. praksis 

Søknadsfrister

  • 1. september for utreise i vårsemesteret
  • 1. februar for utreise i høstsemesteret

 

Internasjonal koordinator vil arrangere klassevise informasjonsmøter om utenlandsopphold før søknadsfristens utløp.

 

 

Internasjonalisering hjemme

Internasjonalisering handler også om å utvikle flere engelskspråklige studietilbud, ta opp flere utenlandske studenter og å utvikle et internasjonalt miljø og internasjonal kompetanse blant ansatte og studenter ved UiT Norges arktiske universitet.

 

Andre nyttige lenker

 

 

Til til startsida for Utveksling
Ansvarlig for siden: Bjørn Vang
Sist oppdatert: 08.01.2020 15:22

- Spørsmål om utvekslingsopphold
Kontaktperson Sissel Klaussen