Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

UiT Student app

UiT Norges arktiske universitets IT avdeling omfavner Bring Your Own Device-tankegang når vi planlegger alt fra Wifi basestasjoner til innredning av kollokvierom. En naturlig forlengelse av dette arbeidet er å tilby studentene en dedikert, egenprodusert mobil applikasjon som bidrar til enklere navigering av skoledager, bygninger, undervisningsinnhold og informasjon, og egen studiesituasjon.

Appen ble laget og publisert allerede i starten av 2015, og har ligget i butikkene siden den tid. I løpet av 2016 ble appen oppdatert både med tanke på utseende og innhold. Den største nyvinningen var i så måte inkluderingen av MediaSite videokataloger og en egenkodet medieavspiller som gir brukeren tilgang til alle opptak av forelesninger som er gjort i regi av sitt studium/fakultet - direkte i appen:

 App som utdanningstjeneste: hvilke grep er tatt?

  • Tilgjengeliggjort for både Android og Apple iOS telefoner.
  • Et design- og organisasjonsmessig fokus på hva brukerne har etterspurt, i form av prioriterte visninger av de vesentligste funksjonene, som Timeplan på Forside og lignende.
  • I tillegg til avspilling av video av enten foreleser eller forelesningsinnhold, så kan brukeren også velge å spille av kun lydsporet.
  • Appen samler både UiT e-post og Fronternyheter for brukeren, noe vi håper skal kunne bøte noe på problemet med å nå ut til studentene med relevant informasjon på en rask måte.
  • Samling av brukerens egen studentinformasjon, hvor han lett kan få oversikt over egne studier, semesterregistrering, semesterbetaling, og ikke minst oppmeldte eksamener. Infoen er lik den han finner på Min Side.
  • Hurtigkoblinger til MazeMap fra timeplandetaljer, slik at det blir lettere å finne veien til undervisning.
  • Oppdatert grafisk uttrykk som spiller sammen med UiTs grafiske profil forøvrig.
  • Profilbildet i appen er hentet fra samme database som bildet studentene har i Studentbevis-appen fra FS. Det finnes også en hurtigknapp i appen som lar brukeren veksle mellom UiT Student og Studentbevis-appen.
  • Det er lagt til rette for raske tilbakemeldinger fra brukerne der rapportene går direkte til en egen support-kø.
  • IT avdelingen har et eget "utstillingsvindu" i appen for saker og tjenester ITA ønsker å fremheve. Målet er at vi skal nå brukeren med nye og viktige tjenester og endringer knyttet til deres utdanningsmiljø uten særlige omveier.

 

Hvorfor app?

Et trekk ved tjenesten er nettopp at det er en app heller enn et datamaskinbundet program. En app er jo teknisk sett et dataprogram slik vi kjenner det fra "gamle dager", mens det i dag står som en term som beskriver et lett/forenklet program som gjør et lite antall oppgaver/funksjoner godt. På brukersiden så kan vi legge til at appen skal gjøre jobben for brukeren når brukeren er på farta i støyende og travle omgivelser og med kun én hånd på devicet.

Infrastrukturen bak

Appen er hele tiden avhengig av å kunne gjøre datauttrekk fra UiTs datasystemer. Uttrekkene gjøres fra Felles Studentsystem (FS) og UiTs interne timeplan og rombookingssystem Syllabus, samt Fronterbygningen ved UiT. Dette særegne datamiløet la en del føringer for hvordan UiT samarbeider med eksterne utviklere. SUA (systemutvikling og arkitektur) tok med seg i samarbeidet sin spesielle erfaring med å skrive tjenester som passer til en ganske spesifikk brukergruppe, nemlig studentene. Uten et slikt samarbeid kan appen vanskelig bli en god utdanningstjeneste.

Utvikling av app som en tjeneste

Hvis vi tenker at vi alltid er midtveis i prosjektet, så åpner vi for at appen (som alt annet) har et potensiale for å bli noe mer for flere. Hvordan dette skal skje avhenger av mange faktorer. Den ene som kan nevnes her er at dere som ser etter nye og gode utdanningstjenester må være flinke til å melde inn behov og ønsker til oss ved IT avdelingen. Kontakt gjerne en av oss som er listet opp i sidemenyen, så kan vi komme og presentere appen og ta en prat om hvilke muligheter som kan ligge i appen når vi ser den opp mot nettopp deres spesielle brukere og brukermiljø ved fakultet og institutt.