Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Betonglaboratoriet

Betong- og tilslagslaboratoriet ved UiT i Narvik har utstyr for testing av alt fra leire til fjell - enten det er for å bygge på eller for å teste om massene kan brukes som tilslag i byggeprosjekter.

Betonglaboratoriet ved UiT i Narvik har vært engasjert blant annet ved gigantprosjektet Hålogalandsbrua. 

Vårt sertifiserte laboratorium gjennomfører også eksterne oppdrag og bistår i forbindelse med oppgaver og forskning. UiTs studenter har labøvinger hvor de gjennomfører de fleste av testene våre.

Laboratoriet 

 • utfører alle normerte tester på fersk og herdet betong.
 • utfører alle normerte tester på tilslag og knust fjell til veibygging, betong og asfalt.
 • bidrar ved CE-merking av pukk og grus.
 • deltar aktivt i Klyngeprosjektene: Mineralklynge Norge og Betong og byggearbeider i arktisk klima.
 • forsker på flere betongområder.
 • har alle nødvendige sertifiseringer. Sertifisert gjennom kontrollrådet sertifikat 273 innen betong samt knust fjell og grus.

For testing av løsmasser og bergmasser

 • Sikteutstyr for kornfordeling og slemmeanalyse
 • Utstyr for testing av densitet, vanninnhold, absorpsjon, humusinnhold og komprimering.
 • Knuser for fjell.
 • Los Angeles-maskin for mekanisk testing av knust fjell.
 • Kulemøllemaskin for slitasjetest knust fjell.
 • Micro Deval-maskin for slitasje, nedbryting knust fjell. Både normal- og jernbaneballast.
 • Utstyr for bestemmelse av flisighet og kornformsindeks.

Laboratoriet har også sertifisert utstyr og operatør for termografering, tetthetsprøving, landmåling med mer, og er også sertifisert gjennom Kontrollrådet for å gjennomføre alle våre tester.

For testing av betong - fersk og herdet

 • Trykkpresse for testing trykkfasthet og spalte strekkfasthet.
 • Carbonatiseringstest.
 • Vannabsorpsjon.
 • Permabilitet.
 • To stk blandemaskiner.
 • Utstyr for test av fersk betong mht luftinnhold, utbredelse, synk, temp osv
 • Diverse mikroskop, vekter osv. Alt kalibrert og sertifisert.
 • Gode fasiliteter for testing og adskilte prøvestasjoner mellom forskning, eksterne oppdrag og studentøvinger.

Laboratoriet har godt kontakt med næringsliv og offentlige myndigheter, og både har og har hatt en rekke store eksterne oppdrag. Her kan nevnes:

 • PEAB Anlegg: Kontroll av både fersk og herdet betong klasse 3 for den nye malmutskipningshavnen i Narvik.
 • Veidekke Entreprenør: Kontroll av betong, tetthet og termografi for nytt bassenganlegg Ballangen.
 • Kontroll av tilslag for Rombak Pukkverk, Rolf Jørgensen AS, Alf Brekken og sønner, Narvik Anlegg, Leonhard Nilsen & Sønner, Målselv Maskin og Transport m fl.
 • Diverse oppdrag for Cowi, Rambøll, Sweco, Enerconsult, Multibetong, Multiconsult, Consto, Hålogaland Kraft, Nordkraft, kommuner og forskjellige entreprenører.
Ansvarlig for siden: Espen Viklem Eidum
Sist oppdatert: 23.01.2018 14:17

Kontaktinformasjon
for laboratoriet

Boy-Arne Buyle, overingeniør
Tlf.: 769 66 203 / 99 10 61 86
boy-arne.buyle@uit.no

Bengt Øverås, forskningstekniker
Tlf.: 769 66 581/91 69 34 65
bengt.a.overas@uit.no

Postadresse:
Lodve Langes gate 2
Postboks 385
8505 Narvik