Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Etikk i samarbeid

UiT samarbeider tett og godt med mange nasjonale og internasjonale selskaper. Dette samarbeidet har avgjørende betydning for at UiT skal lykkes i sine strategier.

Det siste året har likevel UiTs styre vedtatt å ikke inngå samarbeid med to kjente våpenprodusenter. UiT ønsker å etablere etiske retningslinjer som utdyper de institusjonen allerede er underlagt, som et statlig universitet.

I den prosessen ønsker vi diskusjon av spørsmål som: Hvilke selskaper kan UiT samarbeide med? Når kan UiT takke ja til å inngå i samarbeid og motta gaver fra private selskaper? Skal universitetet kunne samarbeide med selskaper som står på listen over selskaper som er unntatt fra investeringer fra oljefondet?

Hvilken betydning har innholdet i det faktiske samarbeidet for om vi kan inngå et samarbeid eller ikke?

Medieklipp:

Corporate social responsibility in HE: could universities be doing more? (The Guardian 06.03.2012)

Corporate Social Responsibility and Universities: A Study of Top 10 World Universities’ Websites (Social Science Research Network 18.01.2011)

Vil ha bedre etiske regler i akademia (Khrono 11.04.2014)

Statleg eigarskap forpliktar (Bergens Tidende 03.05.2016)

Om UiO og investeringer (FIVH 20.04.2016)

ASEF - Knowledge Societies: Universities And Their Social Responsibilities (05-07.06.2011)

Gave til NTNU: Takker ja til 10 millioner fra våpengigant (Khrono 11.04.2014)

Er oljeforskning etisk forsvarlig? (UiT.no nyhet 28.11.2014)

 

Lenker og info:

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Etiske retningslinjer for statstjenesten (tjenesteyting og myndighetsutøvelse)

Forskningsrådets hovedstrategi 2015-2020: Forskning for innovasjon og bærekraft (Side 38 om Samfunnsansvar)

Horizon 2020: Responsible research & innovation (RRI)

Norsk studentorganisasjon: Internasjonal plattform (2014-2017)

UiO – Etiske retningslinjer

NTNU Etikkportal

The University of London: Corporate Social Responsibility

The University of Edinburgh: Global Partnerships Policy

KLP om ekskluderte selskaper

Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi

Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi

UN Global Compact: the Ten Principles, info på regjeringen.no

ISO/DIS 26000 Guidance on social responsibility (draft), NS-ISO 2600 Samfunnsansvar

Menneskerettigheter - Norges Bank Investment Management

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland 
Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 13.06.2016 13:56

Tilbake til:

Portal: Forskningsadministrasjon

Forskingsetikk og personvern

 

 

Definisjoner:

Etikk, læren om moral; det samme som moralfilosofi. Etikkens formål er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når vi evaluerer handlinger, personer som handler og utfall av handlinger.

https://snl.no/etikk

Bedriftens samfunnsansvar kan defineres som bedriftens integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift på frivillig basis, utover å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer.

https://no.wikipedia.org/wiki/Bedriftens_samfunnsansvar

30. mai: debattmøte (tavla)