Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Instrumenter og labutstyr

 

Ved UiT er det en hel rekke instrumenter i bruk både på laboratorier og ute på tokt / til feltarbeid. Mange av disse  er, eller kan bli, koblet direkte til datautstyr som styrer instrumentene og/eller tar i mot data fra dem.

Oppkobling av datautstyr og instrumenter er både nødvendig, ønskelig og hensiktsmessig, men det kan også medføre både tekniske utfordringer og sikkerhetsproblemer. IT-avdelingen ønsker å få et større fokus problemstillinger knyttet til dette og ønsker derfor kontakt med både de som allerede har slike løsninger i dag og de som planlegger å sette opp nye løsninger.

Ta kontakt med oss så skal vi se hva vi kan være behjelpelig med.

Orakelet er vårt kontaktpunkt.  De sender henvendelsen videre. Se høyre felt.
Ansvarlig for siden: Roy Dragseth
Sist oppdatert: 24.05.2018 10:39

Tjenester

  • Sikkerhet
  • Dedikerte nett mellom instrumenter og dataløsninger
  • Lagring av data fra instrumenter
  • Håndtering av data innsamlet på tokt / ved feltarbeid

Kontakt: orakel@uit.no

For English version click here