Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Aktiv forberedelse

GRÜNERLØKKA: Krabbe, løpe, spise og leke. Olivia (snart 2 år) og Benjamin (16 mnd) forbereder seg til barnehagestart på Grünerløkka familiehus.

Elmila, Benjamin, Beatrice og Olivia koser seg i Åpen barnehage
på Grünerløkka familiehus i påvente av barnehageplass.

Mandager og torsdager blir de nemlig med mødrene sine, Beatrice og Elmila til Mailundveien 23. Der ligger Grünerløkka familiehus og Åpen barnehage. Allerede før de kommer til døra kjenner barna seg igjen. Når døra åpnes er det full fres. Barnelatter, hyl, lek og blide, engasjerte voksne. 

- Hun gleder seg veldig og hun vet godt at vi er på vei hit når vi nærmer oss, sier Beatrice og titter på datteren, Olivia som etter et lite kappløp og en runde innom fryseskapet, nå sitter i mammas armer.

Venter på barnehageplass
Hun og datteren venter på barnehageplass og synes Åpen barnehage er et veldig godt tilbud i ventetiden. 
-Jeg synes det er veldig fint for henne å få komme hit til Åpen barnehage og møte andre. Hun begynner å bli stor og trenger å møte andre barn, ellers er hun bare hjemme med meg, sier Beatrice som legger til at hun også deltar på babysang.
Elmila er enig. 
-Det er mest for barnas skyld. Det er et fint sted å forberede han på barnehagelivet og gjøre han mer selvstendig, legger Elmila til og titter ned på Benjamin. 
-Vi  har ventet lenge på barnehage, men nå begynner det å bli vår tur snart, sier hun.

Det blir mange hyggelige stunder
på kjøkkenet, både for barn og
foreldre.

Nettverk
Åpen barnehage er en møteplass for barn i alderen 0-3 år og deres foreldre/foresatte i bydel Grünerløkka. Til Grünerløkka er det lett å komme. Ingen påmelding, et friskt og engasjert personale i trygge og fargerike omgivelser. Pedagogisk leder Gül Selimoglu er fornøyd med tilbudet de kan by til barn og foreldre. Mange kommer igjen og igjen. For å la barna leke, for å skape nettverk og for å prate med andre voksne. 
-Vi er heldig som kan ha en egen pedagogisk leder og en fagperson her hele tiden. Vi kan veilede de som skal søke på barnehage, observere barn og foreldre og gi råd til foreldre, sier Gül.

Kingston og Ada (14 mnd)
liker seg godt i åpen barnehage.

Limet i huset
Åpen barnehage samarbeider også med fysioterapeuter og helsesøster som er innom en gang i måneden og en musikkpedagog som holder til under samme tak.  
-Vi er på en måte limet i huset, sier Gül.
-En gang i måneden har vi temadag i åpen barnehage, da bruker vi mest interne krefter, men enkelte ganger leier vi inn folk. De som kommer må tåle litt støy, sier avdelingsleder Hanne Elise Marthinsen.
Sist gang var temaet grensesetting og denne dagen stod barnevernet for. Andre temaer kan være ernæring, samspill og andre aktuelle ting som småbarnsforeldre er opptatte av. Den åpne barnehagen har også egne pappagrupper.

Grünerløkka familiehus er med i SKO-studien.

FRA A TIL Å MED SPRÅKSTIGEN

Å lære seg norsk er viktig, men det er ikke det eneste barna lærer seg på Språkstigen. 
Språkstigen er et pedagogisk tilbud for barn som er født i 2010 og 2011, somsnart skal begynne i 1.klasse) og som bor i bydel Grünerløkka. Målet er at barnet skal få oppleve lek, aktiviteter og turer sammen med andre barn.
- De lærer seg rutiner, hverdag, sosiale koder, lek, samspill og åleke ute. De lærer seg hvilke klær de bør kle seg i når det er kaldt, hvilket utstyr de har behov for. Egentlig alt fra A til Å som du trenger å lære deg når du skal være barn i Norge, forteller pedagogisk leder Gül Selimoglu og avdelingsleder Hanne Elise Marthinsen.

Tilbud til foreldre 
Språkstigen har også familiegruppe for barn og foreldre, og norskkurs/norskkafé for mødre og fedre. Det er totalt plass til 12 barn mellom 3 og 6 år på Språkstigen. Tilbudet er to til tre dager i uka fra 9 til 13:00. 
- Vi rekrutterer fra Åpen barnehage, skoler, NAV, i parken, i gangen, blant venner, fra fysioterapeuten og via jungeltelegrafen. Vi samarbeider også med skoler omkring. Når barna er skrevet inn, så får vi vite om de barna som ikke går i barnehage. Da ringer vi og spør om de vil delta på Språkstigen, sier de engasjerte damene. 

Barnehage
- Vi ønsker at barna skal få et tilbud før de begynner i barnehagen og det er et mål at barna rekker seg innom barnehagen før de begynner på skolen. Vi er glade i barnehagen! Vi ser helst at de rekker et år i ordinær barnehage før de begynner på skolen. I Språkstigen har vi fokus på skolestarterne og forsøker å lære dem språk, rutiner og samarbeid i grupper, sier Selimoglu og Marthinsen.  

Les også "Veileder unge om kjønnsidentitet"
Ansvarlig for siden: Mariann Schjølberg Karlsen
Sist oppdatert: 26.04.2016 13:06

Gül Selimoglu og Hanne Elise
Marthinsen er to av damene 
som tar i mot foreldre og barn 
i Åpen barnehage på 
Grünerløkka
familiehus


Les også "Veileder unge om kjønnsidentitet"