Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Vil du forme framtidas samfunn?

Samfunnsplanlegging

Studér Samfunnsplanlegging og kulturforståelse i Tromsø

3-årig bachelor 
Studiestart: august 2019

Søk nå!

Som samfunnsplanlegger former du framtidas samfunn. Utdanninga gir deg kompetanse som gjør at du kan analysere og arbeide fram løsninger på viktige samfunnsutfordringer. Hvordan møter vi lokale utfordringer i en global tid? Hvordan finne felles løsninger i et kulturelt mangfoldig samfunn? Hvordan leve sammen og anerkjenne hverandres ulikheter? Hvordan skape inkluderende byrom? Hvilke strategier kan vi utvikle for å få en balansert befolkningsutvikling? Kan man planlegge et innovativt og bærekraftig næringsliv? Hvordan påvirker global økonomi det lokale næringslivet – og hvordan håndtere det? Og hva med offentlig sektor? Hvordan kan vi sikre inkluderende tjenester og demokratiske utviklingsprosesser? Hva er demokratiets viktigste utfordringer? Alle disse og en rekke andre spørsmål står sentralt i studiet.

Våre kandidater er svært ettertraktet!

For eksempel trenger alle landets kommuner og fylkeskommuner våre kandidater for å oppfylle krav om planleggingskompetanse.

Samfunnsplanlegging og kulturforståelse møter morgendagens spørsmål med løsninger som går på tvers av etablerte faggrenser. Studentene lærer å hente kunnskap fra ulike fag, noe som gir en bedre forståelse av samfunnsprosesser, makt og konflikt. Gjennom studiet får du kompetanse som er relevant for utviklings- og planarbeid i offentlig og privat sektor og i organisasjoner som Norad, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, LO eller NHO.

De fleste av våre studenter får relevante jobber!

Vårt bachelorprogram gjør det mulig å ta studieopphold i utlandet – for eksempel i Roskilde eller Berkeley – eller ved andre universiteter i Norge. Eller du kan ta et halvår i arbeidslivet gjennom vårt praksissemester. Dette betyr at du får praksiserfaring støttet opp gjennom faglig veiledning. 

Veier videre:

Etter bachelorstudiet ønsker de fleste studentene å gå videre med en 2-årig masterutdanning. Vi anbefaler masterstudiet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse i Tromsø, men det er også mulig å gå videre med masterstudier i planleggingsfag ved NTNU (Trondheim), ved NMBU (Ås) og ved Høgskolen i Volda. Bachelor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse i Tromsø gir også grunnlag for å ta master i samfunnsgeografi ved flere universiteter. 
Ansvarlig for siden: Lena Cecilie Bogstrand
Sist oppdatert: 21.02.2019 13:00


Søk på studiet her: www.samordnaopptak.no