Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Disputaser ved Det helsevitenskapelige fakultet

Dette er en praktisk orientering rundt disputasdagen slik den gjennomføres ved Det helsevitenskapelige fakultet, samt informasjon til leder av disputas.

En disputas markerer avslutningen på forskerutdanningen og kvalifiserer til forskning på internasjonalt nivå. Den er også en viktig formidlingsarena for forskningsaktiviteten ved universitetet. UiT Norges arktiske universitet legger derfor vekt på å gi disputasene en verdig ramme.

Valg av lokale

Seksjon for utdanningstjenester reserverer egnede lokaler til prøveforelesning og disputas. Hovedsaklig brukes Auditorium Cortex ved MH Vest til disputaser som avholdes ved campus Tromsø. 

Lokalet er pyntet ferdig med duker, lys og blomsteroppsats på bord tidlig på disputasdagen. Kunngjøringen om disputas henger på døra til lokalet.

Eksterne disputaser (lenke under utarbeiding)

Antrekk

Pent antrekk er forventet av både doktoranden og bedømmelseskomiteens medlemmer.

Leder for disputasen bærer dekankappen under disputasen, men ikke ved prøveforelesningen.

Utlevering av kappe og mappe - leder av disputas

Kappe og mappe leveres ut av kontaktperson for disputasdagen. Det kommer en epost når dette er klart for utlevering. I mappen er det et formular som beskriver alt leder av disputas skal lese opp, kunngjøring, bedømmelsen og foreløpig vitnemål. Sistnevnte skal signeres av komiteen. Dersom bedømmelsen ikke er signert skal denne også signeres av komiteen.

Prøveforelesningen

Prøveforelesningen varer i 45 minutter inkl. eventuelle spørsmål fra opponentene og introduksjon fra leder av disputas.

I forbindelse med prøveforelesningen avgjør leder av disputas, i samråd med doktoranden og bedømmelseskomiteen, om de skal gå i prosesjon inn og ut fra prøveforelesningen, samt hvem som introduserer doktoranden. Videre skal leder av disputas vurdere om det er tid til spørsmål og kommentarer etter prøveforelesningen.

Lunsj

Etter prøveforelesningen serveres det lunsj til veiledere, leder for komite, leder av disputas og doktoranden. Lunsjen serveres vanligvis i MH-kantina. Dersom seremonien avholdes på Tannbygget vil også lunsjen serveres der.

Disputas

Ved disputasen forutsettes det at publikum har tatt plass og reiser seg når doktoranden med følge kommer inn i lokalet. Rekkefølge for inngang: Leder av disputas, kandidat, 1.opponent, 2. opponent og leder av komite (man går ut i omvendt rekkefølge).
Komiteens medlemmer setter seg på reserverte plasser på første rad. Leder av disputas tar plass foran talerstolen med ansiktet mot publikum (der lokalet gir mulighet for dette).

Leder av disputas introduserer kandidaten, som gir en kortfattet oversikt over avhandlingens viktigste forskningsbidrag. Presentasjonen bør ideelt være på ca. 30 minutter, men ikke overstige 45 minutter.

Førsteopponent åpner drøftingene. Denne sekvensen tar ca. 45 min., maksimalt 1 time.

Leder av disputas vurderer behov for en pause på 10 min. før andreopponenten får ordet. Andreopponenter får 45 min. til sin opposisjon.

Etter begge opposisjoner annonserer leder av disputas at de som ønsker å ta ordet som opponenter ex auditorium må rekke opp hånden. Det gis kun plass til kortfattede innlegg/spørsmål.

Leder av disputas skal gripe inn dersom opponenter overskrider tidsrammen vesentlig eller ikke gir doktoranden mulighet til å komme til orde. Videre dersom språkbruken klart overskrider rimelig akademisk sømmelighet, eller dersom publikum forstyrrer disputasen.

Tilstelning etter disputas

Etter disputasen er over inviterer fakultetet, på vegne av kandidaten, til servering av snitter og vin/mineralvann for inntil 20 personer.

Her kan gjerne leder av disputas takke opponentene og alle medlemmene av sakkyndig komite for innsatsen. Som en oppfølgning av denne sekvensen er det naturlig å lede oppmerksomheten mot kandidaten og takke vedkommende for innsatsen og overrekke blomster fra fakultetet.

Gave fra Det helsevitenskapelige fakultet

Som en påskjønnelse fra universitetet får doktoranden en glassvase. Fra fakultetet mottar doktoranden en blomsterbukett. Blomsteroppsatsen som brukes som pynt i disputaslokalet er en gave fra instituttet. Leder av disputas overrekker disse, samt gaver til opponentene ved tilstelningen etter disputasen.

Seksjon for forskning, utdanning og formidling sender ut informasjon vedrørende det praktiske i forkant av disputasen.

 
Ansvarlig for siden: Monica Karlsen
Sist oppdatert: 12.09.2019 14:13