Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fagbrev kan gi deg studieplass

Y-Vei Harstad

UiT Harstad har eneste Y-vei til vernepleier og barnevernspedagog
Som eneste institusjon i landet tilbyr UiT Harstad opptak til utdanning i vernepleie og barnevern for lærlinger med relevant fagbrev. Med andre ord, fagbrevet kan være din inngangsbillett til en god og aktuell høyere utdanning.

Finn ut mer om Y-VEI her, og søk innen fristen 15. april!

--------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om Y-VEI
-   en yrkesfaglig vei til høyere utdanning

UiT Harstad startet høsten 2016 en forsøksordning med opptak til barnevern- og vernepleiestudier for elever med relevant fagbrev i henholdsvis barne- og ungdomsarbeid og helsefagarbeid. 

Y-VEI er for deg som har en yrkesfaglig utdanning og et relevant fagbrev, men mangler generell studiekompetanse. Ordningen ble i utgangspunktet innført for å bedre rekrutteringen til ingeniørutdanningene, men nå er y-veien også åpnet for noen andre yrkesfaglige utdanninger som gir fagbrev. UiT Harstad tilbyr to ulike y-veistudier:

Deg som søker:

 • Ønsker høyere utdanning
 • Brenner for faget ditt
 • Har faglig kompetanse fra lærlingetiden

Kandidater med fagbrev innen barne- og ungdomsarbeid kan tas opp til bachelorstudiet i barnevern, og kandidater med fagbrev innen helsefagarbeid kan tas opp til bachelorstudiet i vernepleie. Du kan søke selv om du får fagbrevet i løpet av vårsemesteret. Det er satt av et begrenset antall Y-veiplasser per studieprogram.

Y-veistudentene følger den ordinære undervisningen, og følges tett opp gjennom det første semesteret, med tilpasset undervisning i blant annet akademisk lese-og skrivetrening, studieteknikk og læringsmestring. 

Opptakskrav:

 • Fullført og bestått vitnemål fra vg1 og vg2 + relevant fagbrev
 • Dokumentasjon på minimum 12 måneders relevant praksis (læretid i bedrift på minimum 12 måneder oppfyller kravet til praksis, forutsatt at læretiden er relevant)
 • Fagbrevet må være avlagt senest vårsemesteret 2017 (siste frist for å ettersende fagbrevet: 1. juli)

Slik søker du:

 • Elektronisk søknad med nødvendig dokumentasjon* via SøknadsWeb  
  (Søknadskode Barnevern: 9513. Søknadskode Vernepleie: 9514)
 • Søknadsfrist 15. april

  *Vitnemål, fagbrev, dokumentasjon på praksis.

Kontaktperson UiT Harstad: Linda Pettersen

 

NYHETER OM Y-VEI

Harstad får Y-vei

Enestående tilbud

Kontaktperson Y-VEI
Linda Pettersen

SØKNADSFRIST 15. APRIL

SØK HER!