Velkommen til Kirkelig utdanningssenter nord
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Undervisning og studieplan

UNDERVISNINGSPLANER/UNDERVISNINGSOVERSIKT

Timeplan for undervisningsukene våren 2018

Oversikt over undervisningsukene 2018

Oversikt over undervisningsukene 2019

 

 Oppstart høsten 2018 er onsdag 22.8 kl. 0900

 

SAMLINGSBASERT UNDERVISNING                                                                                                                      

På KUN er undervisningen samlingsbasert, dvs. at den gis intensivt under 1 ukes samlinger i Tromsø som varer fra mandag 11.00 til fredag 14.30 (vanligvis). Det er noe ettermiddagsundervisning. Introduksjonsuka er kortere og går fra onsdag kl. 09.00 til fredag kl. 14.30. På PKI har prester og kirkemusikk studenter 7 samlingsuker, kateket og diakonstudenter har 6 samlingsuker.  Det er åtte samlingsuker på PKII prest +  introduksjonsuke for de som ikke har det fra før, mens det er seks uker for de øvrige.  På de fleste ukene er det øvingsgudstjenester, og på noen ulike prosjektarbeid. Se på undervisningsplanen for å få et inntrykk av ukene.

PRAKSIS                                                                                                                                                     

Veiledet praksis er viktig for KUN. Det er 4 uker menighetspraksispraksis og 4 uker institusjonspraksis for prest på PKI, 5 uker menighetspraksis for diakon og kateket. Det er 5 uker menighetspraksis på PKII for prest, kateket og diakonistudenter. Prestestudentene har betalt praksis på PKII (Stiftspraksis). Menighetspraksis kan deles. Kantorstudentene har 4-5 uker praksis tilsammen i løpet av studiet.  Det er noe økonomisk støtte til reise og opphold for å være i praksis, se retningslinjer her

Mer informasjon om praksis på KUN finner du i Praksisdokumentet her

FRONTER
Til hver ukessamling og til praksisperiodene er det oppgaver i Fronter, f.eks litteraturkommentar, drøfting av et praktisk case eller en logg. For detaljert oversikt over oppgavene må du se i hver yrkesgruppes studieplan.

LITTERATUR
Hver yrkesgruppe har et visst krav til litteratur. På KUN velger en denne selv etter visse kriterier, men KUN har lister over anbefalt litteratur som finnes i studieplanene eller egne tillegg, se nedenfor.

STUDIEPLANER
Studieplanene forklarer målsetninger og opplegg for de enkelte studier i detalj. Det er også målsetninger fir de enkelte delemnene (undervisningsukene). Her er det også pensumslister, dvs oversikt over godkjent og anbefalt pensum.  Husk at bare en brøkdel av dette skal leses!

 

Studieplan studieretning prest:   her

Studieplan studieretning kirkemusikkher

Studieplan studieretning katekether:                                                                                      

Vedlegg til studieplan kateket her:                                       

Litteraturliste studieretning kateket: her:

Studieplan masteremne MADIA 410 diakoni (KUNs praktisk-kirkelige bidrag i masteren 30 stp).

 

 

Skip to main content