Velkommen til Kirkelig utdanningssenter nord
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Hele utdanningsløp

Presteutdanning 

Sammen med Teologiutdanning ved Institutt for historie og religionsvitenskap (IHR), Universitetet i Tromsø tilbyr KUN presteutdanning. Denne er satt sammen av en mastergrad i religionsvitenskap,avdeling teologi (IHR), pluss praktisk-kirkelig utdanning (KUN). En tar gjerne første del av praktisk-kirkelig utdanning (PKI) mens en tar bachelor ved IHR (3-5 eller 4-6 semester). Dette tas integrert (10 stp ved KUN, 20 ved IHR i tre semestre). Andre varianter er også mulige. Annen del (PKII) tas på masternivå. Presteutdanningen i Tromsø er godkjent som likeverdig cand.theol. graden.

En kan også ta Praktisk-kirkelig utdanning ved KUN,1. del (PKI) og/eller 2. del (PKII), som student ved MF, TF eller Misjonshøgskolen, NLA, Universitetet i Agder eller NTNU, på deltid.
Praktisk-kirkelig utdanning ved KUN tilsvarer praktikum ved andre utdanningssteder i Norge.

Kirkemusikk

Når det gjelder kirkemusikk har vi samarbeid med Universitet i Tromsø, Kunstfaglig fakultet. Ved å kombinere faglærerstudiet med kirkeorgel som hovedinstrument med PKI/PKII på KUN, får man godkjent kantorutdanning. (4-årig bachelorutdanning). 

KUN har også studenter som ikke går eller har gått på høgskole/universitet, men som fungerer som organister eller har annen musikalsk utdanning (piano), kanskje fra utlandet. For dem kan KUN tilby årsstudiet for å øke kvalifikasjoner og lønn. Enkelte av disse kan med KUN søke Kirkerådet om ekvivalering til kantor. 

Diakonutdanning

Sammen med VID vitenskaplige høgskole tilbyr KUN master i diakoni som fra 2009 er utdanningskravet for diakoner. Studenten tar 30 studiepoeng på deltid i det praktisk diakonale emnet MADIA 410 på KUN som del av master.

Ta kontakt på e-post eller telefon!

Praktisk kateketisk utdanning
Sammen med Universitetet i Nordland tilbyr KUN en mastergrad i kateketikk. 

Er du lærer eller førskolelærer og ønsker å ta overgang til kateketmaster etter endt utdanning, vil du måtte supplere noen studiepoeng for å fylle opptakskravene til masteren. 

Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta 30 stp praktisk-kateketisk utdanning på deltid hos oss og i tillegg nettbasert KRL-studium.

KRL/kristendom tilbys nettbasert hos Høgskolene i Bodø, Nesna, Volda, hos Norsk Lærerakademi i Bergen og hos Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Lenker finner du her.

Støtte til samiske studenter

Det finnes stipendordninger for samiske studenter gjennom Sametinget. Ta kontakt med KUN eller Samisk Kirkeråd

Brosjyre

Brosjyren "Arbeide i kirken?" laster du ned her

Skip to main content