Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Hele utdanningsløp

10.01.19:     Denne siden er under revidering. Vennligst se www.vid.no eller kontakt oss på 99 09 00 05 om du har spørsmål til dette.

Presteutdanning 

Sammen med Teologiutdanning ved Institutt for historie og religionsvitenskap (IHR), Universitetet i Tromsø tilbyr KUN presteutdanning. Denne er satt sammen av en mastergrad i religionsvitenskap,avdeling teologi (IHR), pluss praktisk-kirkelig utdanning (KUN). En tar gjerne første del av praktisk-kirkelig utdanning (PKI) mens en tar bachelor ved IHR (3-5 eller 4-6 semester). Dette tas integrert (10 stp ved KUN, 20 ved IHR i tre semestre). Andre varianter er også mulige. Annen del (PKII) tas på masternivå. Presteutdanningen i Tromsø er godkjent som likeverdig cand.theol. graden.

En kan også ta Praktisk-kirkelig utdanning ved KUN,1. del (PKI) og/eller 2. del (PKII), som student ved MF, TF eller Misjonshøgskolen, NLA, Universitetet i Agder eller NTNU, på deltid.
Praktisk-kirkelig utdanning ved KUN tilsvarer praktikum ved andre utdanningssteder i Norge.

Kirkemusikk

Når det gjelder kirkemusikk har vi samarbeid med Universitet i Tromsø, Kunstfaglig fakultet. Ved å kombinere faglærerstudiet med kirkeorgel som hovedinstrument med PKI/PKII på KUN, får man godkjent kantorutdanning. (4-årig bachelorutdanning). 

KUN har også studenter som ikke går eller har gått på høgskole/universitet, men som fungerer som organister eller har annen musikalsk utdanning (piano), kanskje fra utlandet. For dem kan KUN tilby årsstudiet for å øke kvalifikasjoner og lønn. Enkelte av disse kan med KUN søke Kirkerådet om ekvivalering til kantor. 

Diakonutdanning

Sammen med VID vitenskaplige høgskole tilbyr KUN master i diakoni som fra 2009 er utdanningskravet for diakoner. Studenten tar 30 studiepoeng på deltid i det praktisk diakonale emnet MADIA 410 på KUN som del av master.

Ta kontakt på e-post eller telefon!

Praktisk kateketisk utdanning
Sammen med Universitetet i Nordland tilbyr KUN en mastergrad i kateketikk. 

Er du lærer eller førskolelærer og ønsker å ta overgang til kateketmaster etter endt utdanning, vil du måtte supplere noen studiepoeng for å fylle opptakskravene til masteren. 

Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta 30 stp praktisk-kateketisk utdanning på deltid hos oss og i tillegg nettbasert KRL-studium.

KRL/kristendom tilbys nettbasert hos Høgskolene i Bodø, Nesna, Volda, hos Norsk Lærerakademi i Bergen og hos Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Lenker finner du her.

Støtte til samiske studenter

Det finnes stipendordninger for samiske studenter gjennom Sametinget. Ta kontakt med KUN eller Samisk Kirkeråd

Brosjyre

Brosjyren "Arbeide i kirken?" laster du ned her
Ansvarlig for siden: Christin Lauritzen
Sist oppdatert: 10.01.2019 13:09