Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Utvekslingsavtale mellom Vrije Universiteit Amsterdam og Institutt for informatikk

Hvem kan søke?

Avtalen er beregnet for studenter tatt opp ved bachelor- og sivilingeniørstudiene i informatikk ved campus Tromsø. Utveksling gjennomføres i 5. og 6. semester eller kun i 6. semester. Utveksling i kun 5. semester tillates ikke siden høstsemesteret ved VU Amsterdam ikke avsluttes før i slutten av januar. Søkere bør ha gjennomført 120 studiepoeng før avreise og anbefales å ha C eller bedre i gjennomsnittskarakter. Kontakt institutt for informatikk for ytterligere opplysninger.

Språk

Engelsk og nederlandsk. For utvekslingsstudenter tilbys det en god del emner på engelsk. Studentene må ha engelskkunskaper tilsvarende B2 (Toefl IBT at least 92, IELTS 6.5). 


Inndeling av semester og perioder

Ved VU Amsterdam er det akademiske året delt i 2 semster, og disse to semesterene er igjen delt opp i totalt 6 perioder:

Semester 1 September - Januar
Periode 1 September – Oktober
Periode 2 November – Desember
Periode 3 Januar
Semester 2 Februar – Juni
Periode 4 Februar – Mars
Periode 5 April – Mai
Periode 6 Juni

Hvilke emner må studentene ta? 

KULL 2017 og tidligere - Ved utveksling 5. og 6. semester (1 år)

Ved utveksling både 5. og 6. semester (1 år) settes det krav til at en må ta de forhåndsgodkjente emnene listet i tabellen under. En må minimum ta 30 ECTS informatikkemne. NB! Bachelorstudentene må ha tatt FIL-0700 før utreise. Det kan sivilingeniørstudentene også gjøre, men de har også muligheten etter hjemkomst. Et år tilsvarer 60 ECTS. Studentene bør søke flere emner enn 60 ECTS forhåndsgodkjent. 

Kode Emnenavn Omfang Periode
X_401031 Concurrency & Multithreading 6 ECTS Periode 1
XB_40007 Software Design 6 ECTS Periode 4
X_401093 Software Project Management 6 ECTS Periode 5
X_401008 Databases 6 ECTS Periode 5
X_400645 Project Big Data 6 ECTS Periode 6
Det må tas minimum 18 ECTS i semesteret ved dette fakultetet, maksimum 12 ECTS fra andre fakulteter.

 

KULL 2018 og senere - Ved utveksling 5. og 6. semester (1 år)

Ved utveksling både 5. og 6. semester (1 år) settes det krav til at en må ta de forhåndsgodkjente emnene listet i tabellen under. Sivilingeniørstudentene på helseteknologiretningen må ta FIL-0700 etter hjemkomst, mens de på studieretning datamaskinsystemer har muligheten til det også før utreise. Et år tilsvarer 60 ECTS. Studentene bør søke flere emner enn 60 ECTS forhåndsgodkjent. 

Kode Emnenavn Omfang Periode
X_401031 Concurrency & Multithreading 6 ECTS Periode 1
XB_40005 Secure Programming 6 ECTS Periode 2
XB_40007 Software Design 6 ECTS Periode 4
X_400487 Computer Networks 6 ECTS Periode 4
X_401093 Software Project Management 6 ECTS Periode 5
X_401008 Databases 6 ECTS Periode 5
X_400645 Project Big Data 6 ECTS Periode 6
Det må tas minimum 18 ECTS i semesteret ved dette fakultetet, maksimum 12 ECTS fra andre fakulteter.


KULL 2017 og tidligere - Ved utveksling 6. semester

Ved utveksling kun i 6. semester settes det krav til at du må ta følgende forhåndsgodkjente emner. NB! Bachelorstudentene må ha tatt FIL-0700 før utreise. Det kan sivilingeniørstudentene også gjøre, men de har også muligheten etter hjemkomst. Et semester tilsvarer 30 ECTS. Du bør søke flere emner enn 30 ECTS forhåndsgodkjent.

Kode Emnenavn Omfang Periode
X_401093 Software Design 6 ECTS Periode 4
X_401093 Software Project Management 6 ECTS Periode 5
Det må tas minimum 18 ECTS i semesteret ved dette fakultetet, maksimum 12 ECTS fra andre fakulteter.

 

KULL 2018 og senere - Ved utveksling 6. semester 

Ved utveksling kun i 6. semester settes det krav til at du må ta følgende forhåndsgodkjente emner. Sivilingeniørstudentene på helseteknologiretningen må ta FIL-0700 etter hjemkomst, mens de på studieretning datamaskinsystemer har muligheten til det også før utreise. Et semester tilsvarer 30 ECTS. Du bør søke flere emner enn 30 ECTS forhåndsgodkjent. 

Kode Emnenavn Omfang Periode
X_401093 Software Design 6 ECTS Periode 4
X_401093 Software Project Management 6 ECTS Periode 5
xxx Mangler sikkerhetsemne i sommersemester X ECTS Periode 4-6
Det må tas minimum 18 ECTS i semesteret ved dette fakultetet, maksimum 12 ECTS fra andre fakulteter.

 

Hvilke informatikkemner tilbys ved VU Amsterdam 

Liste over engelskspråklige emner på bachelornivå som er tilgjengelig for utvekslingsstudenter studieåret 2019/-20 finner du her.

Som en ser av listen går emnene i ulike perioder. Eksamen i emnene er på slutten av hver periode de er satt opp. Det er lurt å spre emnene en tar i ulike perioder slik at belastningen ikke blir for stor samtidig som at sjansen for kollisjon i undervisning er mindre da. Dersom en er på utvesling i 1 år så kan en velge emner fra alle perioder. Dersom en er på utveksling kun i vårsemester så kan en kun velge emner fra periodene 4, 5 og 6. 

Liste over tidligere forhåndsgodkjente VU Amsterdam

Andre momenter

  • Det er ikke mulig å kombinere bachelor med emner på masternivå
  • Det er mulig å ta maksimalt 12 ECTS ved andre fakultet.

Karaktersystem

Karaktersystemet i Nederland går fra 1 (lavest) til 10 (høyeste). Karakterer på 5,5 eller høyere er beståtte karakterer.

Hva koster det?

Erasmus + avtale. Studenter må betale semesteravgift ved UiT.

Slik søker du

Søknadsfrist for nominasjon er 15. februar for utveksling i ett år (høst og vår), mens den er 15. september for utveksling i vårsemester. Mer informasjon
Ansvarlig for siden: Jan Fuglesteg
Sist oppdatert: 02.06.2019 10:34

Om VU Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam

Land
Nederland

By
Amsterdam 

Nettside
Utveksling VU Amsterdam

Detaljert info VU Amsterdam
Factsheet VU Amsterdam 2017 - 2019

Mottaksprogram VU Amsterdam
Buddy programme

Reisebrev VU Amsterdam

Håvard Thom

« Just do it! »

Håvard Thom - Sivilingeniørstudent informatikk

Les Håvards reisebrev

Fakta om avtalen

Avtaletype
Erarmus +

Gyldig til
Juni 2021

Gjelder studieprogrammene
Informatikk - bachelor
Informatikk - master (5-årig), sivilingeniør

Studienivå utvekslingsperiode
Bachelor

Antall plasser
4x5 måneder (4 studenter i 1 semester eller 2 studenter i 2 semester).

Avtaleeier
Institutt for informatikk, campus Tromsø

Kontakt

Internasjonal koordinator NT-fakultetet
Kontaktperson Institutt for informatikk