Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Universitetsstyret

Universitetsstyret er UiTs øverste organ. Styret har 11 medlemmer og velges for fire år av gangen. Studentrepresentantene og representant for vitenskapelig tilsatte i midlertidig stilling velges for ett år av gangen. Universitetsdirektøren er sekretær for styret.

 

Medlemmer av universitetsstyret 2017-2021

Faste styremedlemmer

Styreleder Anne Husebekk (rektor)

Lin Marie Holvik (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)

Anita A. Stenhaug (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)

Stig A. Slørdahl (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)

Anders Malmberg (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)

Cecilie Mathisen (valgt blant studentene)

Ole Even Andreassen (valgt blant studentene)

Tore Nesset (valgt blant vitenskapelige ansatte i fast stilling)

Margrethe Esaiassen (valg blant vitenskapelige ansatte i fast stilling)

Audun Hetland (valgt blant vitenskapelige ansatte i midlertidig stilling)

Kjersti Dahle (valgt blant teknisk/administrativt ansatte)

 

Varamedlemmer

Kenneth Ruud (prorektor, vara for Husebekk)

Christian Chramer (1. vara, eksterne styremedlemmer)

Maria Utsi (2. vara, eksterne styremedlemmer)

Joakim Breivik (vara for Andreassen)

Maja Sandvik Lockert (vara for Mathisen)

Arnfinn Sundsfjord (1. vara for faste vitenskapelige)

Wivi-Ann Tingvoll (2. vara for faste vitenskapelige)

Hege Lynum Pedersen (vara for Hetland)

Tone Osnes (vara for Dahle)