Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Anbefalte utvekslingsavtaler for spesifikke studieprogram

Fakultet for naturvitenskap pg teknologi har utvekslingsavtaler som vi særlig vil anbefale våre studenter å bruke. Under finner du oversikt over disse avtalene for spesifikke studieprogram.


Institutt for fysikk og teknologi

Studieprogram:

  • Bachelor i fysikk
  • Master i fysikk
  • Energi, klima og miljø (siv.ing)
  • Anvendt fysikk og matematikk (siv.ing.)
  • Romfysikk (siv.ing.)

 

Anbefalt utvekslingsavtale: Aberystwyth University, Wales.

                                                 University of Saskatchewan, Canada.

                                                 For studenter på siv.ing. romfysikk: International Space Mission Program

                                                 University of Saskatchewan

 

Andre relevante avtaler: University of Hawaii Hilo, USA. 

                                            University of Tasmania, Australia.


Institutt for geovitenskap

Studieprogram: Bachelor i geologi

Abefalt utvekslingsavtale: Charles University Prague, Tsjekkia

Anbefalt utvekslingsavtale: University of Hawaii Hilo, USA


 Institutt for informatikk

Studieprogram: Bachelor i informatikk og siv.ing. i informatikk

Anbefalt utvekslingsavtale: Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland

                                                 Technische Universität München, Tyskland

Mer info her.


 Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet

Studieprogram: Bachelor i sikkerhet og miljø
Anbefalt utvekslingsavtale: Politecnico di Milano, Italia

                                                

Studieprogram: Bachelor i samfunnssikkerhet og miljø

Anbefalt utvekslingsavtale: University of Tasmania, Australia

                                                 Stockholms universitet, Sverige

                                                 California State University Monterey Bay, USA

                                                 University of Alaska Fairbanks, USA

 

Studieprogram: Master i samfunnssikkerhet og miljø

Anbefalt utvekslingsavtale: Lunds Universitet, Sverige

 

Studieprogram: Technology and Safety in the High North - master

Anbefalt utvekslingsavtale: Politecnico di Milano, Italia

                                                 University of Tasmania, Australia

                                                 Tokyo University of Marine Science and Technology, Japan


 Institutt for kjemi

Studieprogram: Bachelor i kjemi

Anbefalt utvekslingsavtale: Stockholms universitet, Sverige

                                                 Umeå universitet, Sverige

                                                 Københavns Universitet, Danmark


Studieprogram: Master i kjemi

Anbefalt utvekslingsavtale: Umeå universitet, Sverige


Institutt for matematikk og statistikk

Studieprogram:

  • Bachelor i matematikk og statistikk
  • Master i matematikk
  • Master i statistikk

 Anbefalt utvekslingsavtale: University of Primorska, Slovenia

                                                  University of Saskatchewan, Canada

                                                 


Annen relevant avtale for Bachelor i matematikk og statistikk:

University of Tasmania, Australia.

 


Ansvarlig for siden: Anne Marit Wilhelmsen
Sist oppdatert: 22.01.2019 14:47