Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Valg av emnegruppe tredje studieår

Tredje studieår kan studentene velge mellom to emnegrupper: Generell emnegruppe og emnegruppe utland.

Generell emnegruppe:

5. semester
-høst

BED-2112 Human Resource Management (10 stp) BED-2406 Innkjøp og logistikk (10 stp)

Fritt emnevalg(10 stp)

6. semester
-vår
BED-2122 Butikkledelse (10 stp) Fritt emnevalg (10 stp) Fritt emnevalg (10 stp)

I 5. semester vil en kunne velge noen av følgende emner fra Handelshøgskolens portefølje, i tillegg til de obligatoriske emnene BED-2112 Human Resource Management og BED-2406 Innkjøp og logistikk:

I 6. semester vil en kunne velge noen av følgende emner fra Handelshøgskolens portefølje, i tillegg til de obligatoriske emnene BED -2122 Butikkledelse

Alternativt kan studentene i 5. og 6. semester velge andre emner fra UiT Norges Arktiske Universitet, men de er da selv ansvarlig for å sjekke at undervisning og eksamen ikke kolliderer med de obligatoriske emnene. Det vil variere noe hvilke av de overnevnte valgemnene som tilbys de ulike årene.

Emnegruppe utland:

5.semester

- høst

 

Valgfritt emne ved høyere utdanningsinstitusjon i utlandet

Valgfritt emne ved høyere utdanningsinstitusjon i utlandet

Valgfritt emne ved høyere utdanningsinstitusjon i utlandet

6.semester

- vår

Valgfritt emne ved høyere utdanningsinstitusjon i utlandet

Valgfritt emne ved høyere utdanningsinstitusjon i utlandet

Valgfritt emne ved høyere utdanningsinstitusjon i utlandet

Utbyttet av et studieopphold i utlandet vil erfaringsmessig bli best hvis studenten har gjennomført bachelorprogrammets grunnleggende emner. Et utenlandsopphold vil gi erfaringer som gjør kandidaten mer attraktiv i yrkessammenheng.
Ansvarlig for siden: Jorunn Lovise Tufthaug
Sist oppdatert: 09.09.2019 13:51