Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Oppgavesamarbeid

Studentoppgaver kan være et verdifullt format å bygge tettere relasjoner mellom studenter, fagmiljø og virksomheter.

Hva er en studentoppgave?

En studentoppgave er en skriftlig oppgave som utføres som ledd i et studieopplegg og til studieformål. Oppgaven har bestemte krav til struktur og teoretisk innhold og utføres på flere nivå i løpet av utdanningen, som prosjektoppgave, bacheloroppgave eller masteroppgave.

For virksomheter

Det er stor sannsynlighet for at studenter innenfor ulike studieprogram vil kunne skrive oppgave i samarbeid med din virksomhet. Hvilke behov i din virksomhet kan egne seg som en problemstilling?

For studenter og fagmiljø

På hvilke måte kan arbeidslivet være aktuell for oppgavetematikk for deg og ditt fagmiljø? Har dere relasjoner i arbeidslivet som bør kontaktes med tanke på mulig oppgavesamarbeid?

 Studentsamarbeid førte til jobb UiT.no 9.11.2015

 

 

 

 

 

Ressurser for oppgavesamarbeid

Den spennende utfordringen med oppgavesamarbeid er kommunikasjon og innfrielse av forventninger til tre aktive parter: student, veileder og virksomhet.

Senter for karriere og arbeidsliv har utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale for oppgavesamarbeid. Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon.