Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Tilsettingsråd teknisk/administrative stillinger ved IRS-fak

Tilsettingsrådet for teknisk/administrative stillinger ved Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag fra 1. august 2015 til og med 31. juli 2017

Fakultetsdirektør Pål Markusson                       Leder av rådet
Vara: Dekan Wenche Kjæmpenes

Arbeidsgiverrepresentanter:
Personalsjef Rune Sundelin                                Arbeidsgiverrepresentant
Vara: Instituttleder Nina Hermansen                Arbeidsgiverrepresentant

Studie- og forskningssjef Anne Mari Harper    Arbeidsgiverrepresentant
Vara: Instituttleder Carsten Rolland                  Arbeidsgiverrepresentant

Tjenestemannsorganisasjoner:
Seniorrådgiver Ingvar Hauge, FIFAK                  Akademikerne
Vara: Kontorsjef Camilla Brækken, ILP              Akademikerne

Seniorrådgiver Inger Elin Utsi, KSA                     NTL
Vara: Seniorrådgiver Viggo Johannessen POA  NTL
Ansvarlig for siden: Elisabeth Andersen
opprettet: 15.02.2016 15:31