Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Møteplasser og arrangementer

Hvert år bidrar UiT ved ulike arrangementer og møteplasser som legger til rette for økt kontakt mellom studenter og virksomheter fra forskjellige regioner og bransjer. Gjennom deltakelse og involvering inviteres studenter til å bli kjent med arbeidslivets kompetansebehov, se muligheter for samarbeid i studietiden og få tilgang til et utvidet nettverk.

 

Peter F. Hjort-seminaret, er en årlig møteplass der næringsrettede problemstillinger drøftes, og der grunnlaget for verdiskaping og innovasjon legges gjennom kunnskapsutveksling, nettverksbygging og samarbeid. Peter F. Hjort-seminaret 2018 er onsdag 21. mars 2018.

Barents Sea Youth Conference (BSYC), er en studentkonferanse i forbindelse med den årlige Barentshavkonferansen i Hammerfest. Senter for karriere og arbeidsliv bistår BSYC med programutforming og rekruttering. I 2015 deltok nærmere 20 studenter fra UiT.

Arctic Frontiers, er en internasjonal konferanse om utvikling i nordområdene. Senter for karriere og arbeidsliv samarbeider med Arctic Frontiers om et årlig karriereseminar. Målsettingen er å skape en arena der studenter på tvers av studieprogrammer får anledning til å bli bedre kjent med regionens nærings- og arbeidsliv, og samtidig lære mer om studentmuligheter under konferanseuken.

 

Interessert i mer informasjon om arrangementer og møteplasser, ta kontakt med Senter for karriere og arbeidsliv.