Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Arbeids- og næringsliv

 

Senter for karriere og arbeidsliv har en koordinerende rolle mellom fagmiljø, studenter og samfunns- og arbeidsliv. Senteret er en inngangsport til UiT for arbeids- og næringsliv, organisasjoner og myndigheter.

 

Råd for samarbeid med arbeidslivet

Gjennom kunnskapsdeling og samhandling skal UiT sitt Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) bidra til styrket relevans i utdanning og økt nyskaping i næringslivet. Les mer om Råd for samarbeid med arbeidslivet.

UiT Internship 

I nasjonal og internasjonal høyere utdanning legges det økt vekt på å utvikle integrerte utdanningsmodeller med relevante praksisformer for studentene. Målet er å utvikle universiteters og høgskolers samspill med næringslivet, og støtte kandidaters overgang til arbeidslivet. UiT sin internship ordning knytter stadig til seg nye samarbeidspartnere der studenter kan få relevant arbeidserfaring. Les mer om internship for UiT-studenter.

Oppgavesamarbeid

Studentoppgaver kan være et utbytterikt og spennende format å bygge tettere relasjoner mellom studenter, fagmiljø og virksomheter. Les mer om oppgavesamarbeid.

Arbeidslivsdagen

Hver høst deltar ca. 2500 studenter på en begivenhetsrik dag med stands, bedriftspresentasjoner og foredrag. De tidligere år har over 100 virksomheter vært representert på dagen. Les mer om Arbeidslivsdagen.

Peter F. Hjort-seminaret

Peter F. Hjort-seminaret er et initiativ for å styrke verdiskapingen i nord gjennom tettere samarbeid mellom arbeids- og næringsliv og fagmiljøene ved UiT Norges arktiske universitet. Peter F. Hjort-seminaret er en årlig møteplass der næringsrettede problemstillinger drøftes, og der grunnlaget for verdiskaping og innovasjon legges gjennom kunnskapsdeling, nettverksbygging og samarbeid. Les mer om Peter F. Hjort-seminaret.

"Vi i Nord"-nettverket

Nettverket «Vi i Nord»ble etablert i 2007 med hovedmål å utvikle en framtidsrettet infrastruktur for kunnskaps- og kompetanseutvikling i landsdelen som sikrer likeverdige, tilgjengelige og relevante studietilbud innenfor høyere utdanning. Det består pr i dag av 23 kompetanseaktører (studiesentre, kunnskapsparker, næringshager og regionale kompetansekontor) fra hele Nord-Norge, som samarbeider med UiT om EVU og andre kompetansetiltak desentralisert til sine respektive regioner. UiT og «Vi i Nord»-nettverket har to-tre fellesmøter i året, og møtes ellers ved behov. SKA er sekretariat.

Andre møteplasser og arenaer

Hvert år bidrar UiT ved ulike arrangementer og møteplasser som legger til rette for økt kontakt mellom studenter og virksomheter fra forskjellige regioner og bransjer. Les mer om hvor du kan møte UiT.

Kandidatundersøkelser

UiT gjennomfører regelmessige analyser av hvordan UiT-studentenes møte med arbeidslivet er. Les mer om UiTs kandidatundersøkelser.

 
Ansvarlig for siden: Ingvild Lorentzen
Sist oppdatert: 28.10.2019 15:34