Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

UiT Internship

UiT Internship – en vinn-vinn situasjon!

Hva er et UiT Internship?

Et UiT Intenship er relevant arbeidserfaring i løpet av studietiden. Studenten får en god mulighet til å knytte kontakter og skape nettverk og for bedriften kan et vellykket internshipopphold være det første steget til et mer langsiktig og vellykket ansettelsesforhold. Ved å benytte internshipordningen får bedriften mulighet til å trekke inn relevant kompetanse med tanke på deres behov.

Vi på følger opp både studentene og virksomhetene i løpet av internshipperioden. 

 

For din bedrift

Virksomhetene gir studentene verdifull arbeidserfaring og nettverk, mens studentene gir virksomhetene tilgang til fersk kompetanse og arbeidskraft.

Ved å knytte dere til internshipordningen sparer dere tid og ressurser med en ansettelsesprosess. Ordningen har lav terskel for deltagelse, og hvis ønskelig påtar vi oss all administrasjon knyttet til utlysning og utvelgelse av en internshipkandidat.

Ved å ta inn en intern som et ledd i rekrutteringsarbeidet får dere testet potensielle kandidater, samtidig som dere blir synliggjort for neste generasjon arbeidstakere.

 

For deg som student

Som internshipkandidat får du mulighet til å få relevant arbeidserfaring i løpet av studietiden samtidig som du mottar lønn. Dette er en fordel for deg i fremtidig jobbsøking. I tillegg får du en god mulighet til å knytte kontakter og skape nettverk. Bedrifter som deltar på ordningen ønsker å bli kjent med deg, og dette er en glimrende måte å få en fot innenfor hos en potensiell arbeidsgiver.

Et internship er et verdifullt tilskudd til CV-en – og kan være "det lille ekstra" som skiller deg ut i søknadsbunken. Ved å søke på et internship vil du også få erfaring med søknadsskriving og utforming av CV, og er du heldig vil du også bli plukket ut til å komme på intervju.

 

Retningslinjer for UiT Internship
• UiT internship er relevant arbeidserfaring ved siden av studiene. Arbeidsoppgavene skal være relevant for studenten og dens utdanningsløp. Dette vil si at arbeidsoppgavene skal være av en slik art at de kan knyttes opp mot studentens kompetanse. 

• Kun søkere som er registrert student ved UiT Norges arktiske universitet ved søketidspunkt, ved kontraktsinngåelse og i hele internshipperioden, er aktuelle for intenshipordningen. 

• Studenten mottar lønn i arbeidsperioden og virksomheten har arbeidsgiveransvaret.

• Internshipstillingen skal angis i prosent og ha en start og sluttdato. Prosenten kan variere fra 10 – 50 % og vare i maks. 12 måneder. Dersom varigheten er tre måneder eller mindre, kan studenten ansettes i 100 % internshipstilling. 

• Alle søknadene sendes til Senter for karriere og arbeidsliv. 

• Senter for karriere og arbeidsliv gjør en kvalitetssjekk og videresender alle kvalifiserte søkere til virksomheten. Senter for karriere og arbeidsliv kan også bistå ytterligere i ansettelsesprosessen dersom virksomheten ønsker dette. 

• Det inngås en trepartskontrakt mellom UiT, virksomheten og studenten. 

Aktuelle virksomheter
Internshipordningen knytter stadig til seg nye samarbeidspartnere der studenter kan ha internship. Utlyste internshipstillinger er kun  for studenter ved UiT Norges arktiske universitet. Dersom du som student har konkrete ønsker om en virksomhet der du kunne tenke deg å ha internship må du gjerne ta kontakt med oss.

NIFU har evaluert vår internshipordning og mener det er en velfungerende ordning som flere kan lære av. Les mer her.

 

Utlysning
Utlysninger legges ut på vår FB-side, Tavla

 

Har du spørsmål til intershipordningen? Ta kontakt:

Ingfrid Fossbakk, tlf 77 64 52 27

 

 

For mer informasjon om oss og våre tilbud, se vår Facebook-side: https://www.facebook.com/UiTKarriere
Ansvarlig for siden: Ingfrid Fossbakk
Sist oppdatert: 12.11.2019 13:20

LEDIGE INTERNSHIPS

 

FERDIG MED BACHELOR- ELLER MASTERGRAD? MULIGE TRAINEEORDNINGER

 

 

Har du spørsmål om internshipordningen? Ta kontakt:

Ingfrid Fossbakk, tlf 77 64 52 27