Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kompetanse for framtidens barnehage

UiT tilbyr tre videreutdanninger for pedagogisk personell i barnehagen 2018/2019. To av disse har ledige studieplasser som er søkbar i en periode av august 2018.

Studiene er finansiert av Utdanningsdirektoratet, og er en del av strategien "Kompetanse for framtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020."
Emnebeskrivelsene med informasjon om studiets innhold finner du i høyremargen. Samlingsdatoene finner du nederst på siden.

Studier søkbar august 2018

  • Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk, Tromsø
  • Naturfag og matematikk i barnehagen, Alta

Fullt studium

  • Veiledning for praksislærere i barnehagen, Tromsø

Organisering

Alle studiene er på 30 studiepoeng over to semester.

Studiene er samlingsbasert, med inntil tre fysiske samlinger á to dager pr. semester.

For søkere via Utdanningsdirektoret med søknadsfrist 01.03.18 vil barnehageeier bli kompensert for vikarutgifter for ansatte som velger å ta videreutdanning.

Søkere i august 2018 kan søke om tilretteleggingsmidler hos sin aktuelle Fylkesmann.

MERK ENDRING FRA 2017/8:

  • VID-6203 tilbys i Tromsø, ikke i Alta
  • VID-6204 tilbys i Alta, ikke i Tromsø

Opptakskrav

For å få opptak må man dekke ett av følgende opptakskrav:

  • Fullført førskolelærerutdanning
  • Fullført barnehagelærerutdanning
  • Fullført annen pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk

For studiet PED-6327 Veiledning for praksislærere i barnehagen gjelder også opptakskravet:

  • Søkere må dokumentere minst 3 års relevant praksis som barnehagelærer etter endt utdanning. 

Samlinger VID-6203 Barns språkutvikling og språklæring... (Tromsø)

Samling 1: Uke 37 - Mandag-Tirsdag
Samling 2: Uke 42 - Mandag-Tirsdag
Samling 3: Uke 46 - Mandag-Tirsdag

Samling 4: Uke 04 - Mandag-Tirsdag
Samling 5: Uke 09 - Mandag-Tirsdag
Samling 6: Uke 15 - Mandag-Tirsdag

Samlinger VID-6204 Naturfag og matematikk i barnehagen (Alta)

Samling 1: Uke 39 - Onsdag-Torsdag
Samling 2: Uke 43 - Onsdag-Torsdag
Samling 3: Uke 47 - Onsdag-Torsdag

Samling 4: Uke 04 - Onsdag-Torsdag
Samling 5: Uke 10 - Onsdag-Torsdag
Samling 6: Uke 13 - Onsdag-Torsdag

Samlinger PED-6327 Veiledning for praksislærere i barnehagen (Tromsø)

Samling 1: Uke 38 - Mandag-Tirsdag
Samling 2: Uke 44 - Mandag-Tirsdag
Samling 3: Uke 49 - Mandag-Tirsdag

Samling 4: Uke 03 - Torsdag-Fredag
Samling 5: Uke 07 - Torsdag-Fredag
Samling 6: Uke 14 - Torsdag-Fredag

Se også

Lenke til denne siden

https://uit.no/ilp/evu/barnehage


Opptak

Søknadsfrist 01.03.18

Søknaden registreres på Utdanningsdirektoratets nettsider

Ny søknadsfrist for VID-6203 og VID-6204: 22.08.18

Søknaden registreres på EVU-web

Dokumentasjon på fullført barnehagelærerutdanning eller tilsvarende må være lastet opp på EVU-web innen 24.08.18. Er du usikker på om vi har denne dokumentasjonen fra før, kontakt ilp-opptak@uit.no

 


Kontaktperson

Sigurd Langseth
Rådgiver EVU


Emnebeskrivelser (pdf)

VID-6203 Barns språkutvikling og språklæring...

VID-6204 Naturfag og matematikk i barnehagen

PED-6327 Veiledning for praksislærere i barnehagen 


Linker

Utdanningsdirektoratet - Strategien kompetanse for framtidens barnehage


Tilbake til toppsiden EVU