Velkommen til Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kompetanse for framtidens barnehage

UiT tilbyr tre videreutdanninger for pedagogisk personell i barnehagen 2018/2019.
Studiene er finansiert av Utdanningsdirektoratet, og er en del av strategien "Kompetanse for framtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020."
Emnebeskrivelsene med informasjon om studiets innhold finner du i høyremargen. Samlingsdatoene finner du nederst på siden.

Studier

  • Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk,  Tromsø
  • Naturfag og matematikk i barnehagen, Alta
  • Veiledning for praksislærere i barnehagen, Tromsø

Organisering

Alle studiene er på 30 studiepoeng over to semester.

Studiene er samlingsbasert, med inntil tre fysiske samlinger á to dager pr. semester.

Barnehageeier vil bli kompensert for vikarutgifter for ansatte som velger å ta videreutdanning.

MERK ENDRING FRA 2017/8:

  • VID-6203 tilbys i Tromsø, ikke i Alta
  • VID-6204 tilbys i Alta, ikke i Tromsø

Opptakskrav

For å få opptak må man dekke ett av følgende opptakskrav:

  • Fullført førskolelærerutdanning
  • Fullført barnehagelærerutdanning
  • Fullført annen pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk

For studiet PED-6327 Veiledning for praksislærere i barnehagen gjelder også opptakskravet:

  • Søkere må dokumentere minst 3 års relevant praksis som barnehagelærer etter endt utdanning. 

Samlinger VID-6203 Barns språkutvikling og språklæring... (Tromsø)

Samling 1: Uke 37 - Mandag-Onsdag
Samling 2: Uke 42 - Mandag-Tirsdag
Samling 3: Uke 46 - Mandag-Tirsdag

Samling 4: Uke 04 - Mandag-Onsdag
Samling 5: Uke 09 - Mandag-Tirsdag
Samling 6: Uke 15 - Mandag-Tirsdag

Samlinger VID-6204 Naturfag og matematikk i barnehagen (Alta)

Samling 1: Uke 39 - Onsdag-Torsdag
Samling 2: Uke 43 - Onsdag-Torsdag
Samling 3: Uke 47 - Onsdag-Torsdag

Samling 4: Uke 04 - Onsdag-Torsdag
Samling 5: Uke 10 - Onsdag-Torsdag
Samling 6: Uke 13 - Onsdag-Torsdag

Samlinger PED-6327 Veiledning for praksislærere i barnehagen (Tromsø)

Samling 1: 
Samling 2: 
Samling 3: 

Samling 4: 
Samling 5:
Samling 6: 

Se også

Skip to main content