Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kompetanse for framtidens barnehage

UiT tilbyr tre videreutdanninger for barnehagelærere gjennom "Kompetanse for framtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020." Emnebeskrivelsene med informasjon om studiets innhold finner du i høyremargen. Samlingsdatoene finner du nederst på siden. Søknaden registreres på Utdanningsdirektoratets nettsider

Organisering

Alle studiene er på 30 studiepoeng over to semester.

Studiene er samlingsbasert, med inntil tre fysiske samlinger á to dager pr. semester.

For søkere via Utdanningsdirektoret med søknadsfrist 01.03.19 vil barnehageeier bli kompensert for vikarutgifter for ansatte som velger å ta videreutdanning.

Se også egen side for Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen.

Opptakskrav

For å få opptak må man dekke ett av følgende opptakskrav:

  • Fullført førskolelærerutdanning
  • Fullført barnehagelærerutdanning
  • Fullført annen pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk

For studiet PED-6327 Veiledning for praksislærere i barnehagen gjelder også opptakskravet:

  • Søkere må dokumentere minst 3 års relevant praksis som barnehagelærer etter endt utdanning. 

VID-6203 Barns språkutvikling og språklæring... (Tromsø)

Samlinger 2018/9

Samling 1: Uke 37 - Mandag-Tirsdag
Samling 2: Uke 42 - Mandag-Tirsdag
Samling 3: Uke 46 - Mandag-Tirsdag

Samling 4: Uke 04 - Mandag-Tirsdag
Samling 5: Uke 09 - Mandag-Tirsdag
Samling 6: Uke 15 - Mandag-Tirsdag

Samlinger VID-6204 Naturfag og matematikk i barnehagen (Alta)

Samlinger 2018/9

Samling 1: Uke 39 - Onsdag-Torsdag
Samling 2: Uke 43 - Onsdag-Torsdag
Samling 3: Uke 47 - Onsdag-Torsdag

Samling 4: Uke 04 - Onsdag-Torsdag
Samling 5: Uke 10 - Onsdag-Torsdag
Samling 6: Uke 13 - Onsdag-Torsdag

Samlinger PED-6327 Veiledning for praksislærere i barnehagen (Tromsø)

Samlinger 2018/9

Samling 1: Uke 38 - Mandag-Tirsdag
Samling 2: Uke 44 - Mandag-Tirsdag
Samling 3: Uke 49 - Mandag-Tirsdag

Samling 4: Uke 03 - Torsdag-Fredag
Samling 5: Uke 07 - Torsdag-Fredag
Samling 6: Uke 14 - Torsdag-Fredag

Se også