Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kompetanse for framtidens barnehage

UiT tilbyr tre videreutdanninger for barnehagelærere gjennom "Kompetanse for framtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020." Emnebeskrivelsene med informasjon om studiets innhold finner du i høyremargen. Samlingsdatoene finner du nederst på siden. Søknaden registreres på Utdanningsdirektoratets nettsider

Organisering

Alle studiene er på 30 studiepoeng over to semester.

Studiene er samlingsbasert, med inntil tre fysiske samlinger á to dager pr. semester.

For søkere via Utdanningsdirektoret med søknadsfrist 01.03.19 vil barnehageeier bli kompensert for vikarutgifter for ansatte som velger å ta videreutdanning.

Se også egen side for Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen.

Opptakskrav

For å få opptak må man dekke ett av følgende opptakskrav:

 • Fullført førskolelærerutdanning
 • Fullført barnehagelærerutdanning
 • Fullført annen pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk

For studiet PED-6327 Veiledning for praksislærere i barnehagen gjelder også opptakskravet:

 • Søkere må dokumentere minst 3 års relevant praksis som barnehagelærer etter endt utdanning. 

VID-6203 Barns språkutvikling og språklæring... (Tromsø)

Samlinger kull 2019 - Kan få endringer

 • Uke 37: Man-Tir
 • Uke 42: Man-Tir
 • Uke 46: Man-Tir
 • Uke 03: Man-Tir
 • Uke 08: Man-Tir
 • Uke 14: Man-Tir

Samlinger VID-6204 Naturfag og matematikk i barnehagen (Alta)

 • Trukket grunnet få søkere

Samlinger PED-6327 Veiledning for praksislærere i barnehagen (Tromsø)

Samlingsdatoer PED-6327 Tromsø 2019-2020

 • Uke 38: Man-Tir
 • Uke 43: Man-Tir
 • Uke 48: Man-Tir
 • Uke 04: Man-Tir
 • Uke 08: Man-Tir
 • Uke 14: Man-Tir

Se også
Ansvarlig for siden: Sigurd Langseth
Sist oppdatert: 02.05.2019 11:00