Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Retningslinjer for tildeling av vit.ass.-hjelp til doktorgradsstudenter

Forskningsutvalget har innført en støtteordning for tildeling av  vit.ass.-hjelp til doktorgradsstudenter som er i sluttfasen av  doktorgradsarbeidet sitt

 

Vedtatt av Forskningsutvalget i møte 10. november 2014, sak FU 31-14

 

  1. Denne ordningen gjelder først og fremst for doktorgradsstudenter i sluttfasen av doktorgradsarbeidet.
  2. Doktorgradsstudenter kan tildeles inntil 135 timer til vit.ass.-hjelp i sluttfasen av doktorgradsarbeidet. Forskningsutvalget kan vurdere å øke timetallet i særlige tilfeller.
  3. Timene tildeles etter konkret søknad til Forskningsutvalget.
  4. Timene skal disponeres til korrekturlesing, referansesjekk/arbeid med referanseverktøy, f. eks. EndNote og til språkvask for kandidater som ikke skriver avhandlingen på sitt eget morsmål.
  5. Bruk av vit. ass. til andre oppgaver enn det som er nevnt over, må vurderes av Forskningsutvalget i hvert enkelt tilfelle.
  6. Bruk av vit. ass. som et HMS-tiltak regnes ikke inn i det totale timetallet i denne ordningen.
  7. Dersom språkvask faktureres av firma, utgjør beløpsgrensen det beløp som maksimalt kan utbetales til vit.ass.

 

 
Ansvarlig for siden: Annikken Steinbakk
opprettet: 29.10.2015 11:50