Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kvalitetssikring av doktorgradsstudiet ved Det juridiske fakultet

Studietilbudene ved Universitetet i Tromsø skal gi gode og relevante utdanninger som er tilpasset studentene og behovene i samfunnet. Det juridiske fakultet har derfor etablert et system som skal sikre og utvikle kvaliteten på utdanningene. Nøkkelordet er evaluering og ph.d.-studentene har en sentral rolle i dette arbeidet. Her finner du mer informasjon om hvordan Det juridiske fakultet kvalitetssikrer våre studier, samt relevante lenker til UiTs kvalitetssystem

 

Systemet for kvalitetssikring av PhD-studiet ved Det juridiske fakultet ble anbefalt av FU, og vedtatt av fakultetsstyret 6. juni 2011, sak JF 25-11, endret av dekan på fullmakt den 11. desember 2012. (arkivreferanse: 2009/3628)

 

Prosedyrer for kvalitetssikring av ph.d.-program i rettsvitenskap

 

Kvalitetssystemet ved Universitetet i Tromsø

 

KvalitetssystemForside.jpg

 

UiTs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten gir en beskrivelse av UiTs strategiske og systematiske arbeid med utdanningskvaliteten. Systembeskrivelsen er i hovedsak en beskrivelse av de felleselementer som inngår i arbeidet med kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten og arbeids- og ansvarsfordeling for kvalitetssikring og forvaltning av utdanningene.

 

UiTs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ble godkjent av NOKUT i 2012 og 2006.

 

Du finner informasjon om UiTs kvalitetssystem her:

 

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT

 

The system is also available in English: Quality Assurance System for the Educational Activities at The University of Tromsø

 
Ansvarlig for siden: Annikken Steinbakk
Sist oppdatert: 29.10.2015 11:30