Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kontaktpersoner hvis du opplever kvalitetssvikt


Hvis du som student opplever kvalitetssvikt eller ser forhold som du ønsker å si fra om, kan følgende personer kontaktes:


Masterstudiet i rettsvitenskap:
Leder av studieutvalget (SU) Gunnar Eriksen, studieleder Kjersti Dahle eller administrativt ansvarlig førstekonsulent Line Merete Skarvik .

Det er også viktig at studentene gir tilbakemelding til de tillitsvalgte på avdelingene.


Ph.D-studiet i rettsvitenskap:
Forskningskonsulent Liv Johanne Martinsen, eller leder av forskningsutvalget, Stig Solheim.
Ansvarlig for siden: Annikken Steinbakk
Sist oppdatert: 09.06.2016 13:15