Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Etter- og videreutdanning

Jurister som ønsker et videreutdanningstilbud kan søke om opptak på fakultetets enkeltemner (spesialfag), samt på vårt masterprogram Master of Laws in Law of the Sea. I tillegg arrangerer vi av og til emner på lavere grads nivå. Disse emnene er utarbeidet med tanke på studenter uten juridisk bakgrunn.

Du finner mer informasjon om vårt masterprogram i Law of the Sea her

Videreutdanning på høyere grads nivå:

En oversikt over fakultetets tilbud innenfor videreutdanning på masternivå kan du finne på denne siden.

Søknadsfristen er 1. juni for emner som går i høstsemesteret og 1. desember for emner som går i vårsemesteret. Se studiekatalogen for nærmere informasjon. Søknadsweben finner du her

 

 Videreutdanning på lavere grads nivå:

JUR-6001 Forvaltningsrett 10 studiepoeng
JUR-6002 Barnerett 10 studiepoeng

 

Både JUR-6001 Forvaltningsrett og JUR-6002 Barnerett arrangeres ikke våren 2019. Følg med for nærmere informasjon om hvorvidt emnene tilbys våren 2019.  Søknadsfristene for disse emnene settes individuelt, og vil være i løpet av starten av desember. Du søker opptak via følgende side: https://uit.no/evuweb.

 

 

 

 
Ansvarlig for siden: Annikken Steinbakk
Sist oppdatert: 10.12.2018 10:42
Kontakt:

Maren Charlotte Bø

Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Telefon 77 64 4194

maren.charlotte.bo@uit.no