Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Eksamen i Forskerlinjen i odontologi

Forskerlinjeeksamen innebærer vurdering av innlevert prosjektoppgave samt muntlig presentasjon (20 min) og forsvar (inntil 40 min) av oppgaven. Det gis en samlet vurdering med bestått/ikke bestått.

Eksamenskomiteen består av intern sensor og instituttoppnevnt ekstern sensor med kjennskap til fagfeltet.

Prosjektoppgaven
Prosjektoppgaven er obligatorisk og utgjør 90 studiepoeng. Det foretrekkes at forskerlinjeoppgaven leveres som publisert artikkel i et internasjonalt tidsskift med fagfellevurdering, men også et ferdig manuskript som kan godkjennes under noen forutsetninger (se Studieplan Forskerlinjen i odontologi). Forskerlinjestudenten må være 1. eller 2. forfatter av artikkelen. Prosjektoppgaven skal skrives på engelsk.

Innlevering av prosjektoppgaven
Opplæringsdelen må være fullført og godkjent før prosjektoppgaven kan innleveres.

Frist
Prosjektoppgaven skal leveres senest 1. april det siste året av ordinært tannlegestudium.

Muntlig presentasjon
Andre del av forskerlinjeeksamen er en muntlig presentasjon (20 min) og forsvar/eksaminasjon (inntil 40 min) av oppgaven. I tillegg til eksamenskomiteen er studentens veileder også til stede under eksamen. Eksamen avholdes før 1. juni siste studieår.

Kontinuasjonseksamen
Dersom prosjektoppgaven vurderes til "ikke bestått", må studenten i samråd med veileder utbedre oppgaven. Det kan avholdes kontinuasjonseksamen to måneder senere.

 

 

 

 
Ansvarlig for siden: Laila Berg Nilsen
Sist oppdatert: 10.10.2018 12:45