Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Framdriftsrapport for student og veileder ved Forskerlinjen i odontologi

Framdriftsrapport må leveres instituttet 1. mars hvert år. Både veileder og studenter er pliktige til å levere inn uavhengige og separate framdriftsrapporter til instituttet.

Rapporteringen vil skje elektronisk gjennom et spørreskjema som vil bli tilsendt veileder og student per e-post.