Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Stipendordninger for Forskerlinjen i odontologi*

Søknad om stipend sendes hit.

Studentstipend
For forskningsåret kan studenten søke instituttet om Studentstipend , og rentefritak fra Statens lånekasse. I tillegg har forskerlinjestudenten mulighet til å søke instituttet om Halvårsstipend over fire semester.

Stipendene tildeles ikke automatisk. De ulike stipendene innvilges ved søknad etter følgende kriterier:

  • Studenten har normal studieprogresjon
  • Veileder anbefaler stipendet
  • Arbeidsplan for omsøkt periode

Stipendsatser:
For forskningsåret kan studenten søke instituttet om fullt Studentstipend som utgjør 100 000 kr.

Studenten kan over 4 semester søke om Halvårsstipend som utgjør 25 000 kr per semester, totalt 100 000 kr totalt per student.

Søknadsfrister for studentstipend er 15. november for påfølgende vårsemester og 1. juni for påfølgende høstsemester. Søknad må inneholde kontonummer for utbetaling.

Sommerstipend:
Det kan søkes til instituttet om totalt 2 sommerstipend under studieløpet Forskerlinjen i odontologi. Sommerstipendet skal dekke en periode på 6 uker per stipend.  Sommerstipendet utgjør kr 33 000 og er skattefritt. Det er midler fra IKO og Troms Fylkeskommune (RDA-midler) som finansierer sommerstipendene. Det er til enhver tid økonomien ved instituttet og størrelsen på tildelingen fra Troms Fylkeskommune som avgjør størrelse og mulighet for stipend.

Frist for å søke sommerstipend er 1. juni.

Første sommerstipend kan ikke innvilges før prosjektbeskrivelsen er godkjent. Sommerstipend utbetales kun til forskerlinjestudenter som har bestått eksamen samme vår. 

Etter gjennomført sommerarbeid skal studenten levere en arbeidsrapport for perioden. Frist 1. september. 

Støtte til reiser: 
Man kan søke om dekning av utgifter til faglig reise med inntil kr 20 000 i løpet av studietiden. Midlene dekker ikke utgift til kost under opphold. Søknad sammen med reiseregning, kvitteringer og bekreftelse fra veileder, oversendes administrasjonen etter endt reise.

 

*De økonomiske støtteordningene delfinansieres av RDA-midler fra Troms Fylkeskommune.
Ansvarlig for siden: Laila Berg Nilsen
Sist oppdatert: 08.07.2019 10:14