Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Opplæringsdel for Forskerlinjen i odontologi

Opplæringsdelen på forskerlinjestudiet skal utgjøre til sammen 30 studiepoeng. Opplæringsdelen er bygd opp med en obligatorisk del og en valgfri del.

Opplæringsdelen skal være sammensatt slik at den sammen med arbeidet med prosjektoppgaven gir nødvendig faglig bredde og fordypning. Emne som skal inngå i opplæringsdelen skal normalt være på 8000-nivå.

Her finner du oversikt over ph.d.-emner som arrangeres inneværende semesteret samt søknadsfrister: Emneoversikt og frister

Obligatoriske og valgfrie emner

Opplæringsdelen ved forskerlinjen skal inneholde til sammen 13 studiepoeng i obligatoriske emner og 17 studiepoeng i valgfrie emner.

Forskerlinjestudentene følger samme krav til opplæringsdelen som ph.d.-studentene. I tillegg er det obligatorisk for forskerlinjestudenten å delta på:

  • MED-8005 Forskerlinjeseminar, 2 studiepoeng
  • MED-8006 Miljøseminar, 1 studiepoeng

Ved de forskjellige seminarene blir den enkelte student vurdert med bestått/ikke bestått for sin presentasjon. 

Godkjenning av plan for opplæringsdel

En fullstendig plan for opplæringsdel skal inngå i veiledningskontrakten til forskerlinjestudenten som sendes ferdig utfylt til Seksjon for forskningstjenester den 1. september, første semester etter betinget opptak.

Godkjenning av opplæringsdelen
Opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent innen 1. april siste studieår. Dette er samme frist som for innlevering av forskerlinjeoppgaven. Man kan søke om godkjenning av hele opplæringsdelen når den er gjennomført, eller man kan søke emner/aktiviteter godkjent etterhvert som de gjennomføres i studieforløpet. 

For å få kurs, presentasjoner, utenlandsopphold etc. godkjent og omgjort i studiepoeng, må det søkes godkjenning hos Seksjon for forskningstjenester. Ved søknaden må det vedlegges gyldig dokumentasjon. Godkjenning av eksterne elementer i opplæringsdelen gjøres her.
Ansvarlig for siden: Laila Berg Nilsen
Sist oppdatert: 09.05.2019 14:30