Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Studieforløp Forskerlinjen i odontologi

Studenter som tas opp ved Forskerlinjen i odontologi gjennomfører tannlegestudiet i løpet av 6 år, men det kreves en ekstra innsats tilsvarende 120 studiepoeng sammenlignet med vanlig 5-års studium. Disse studiepoengene skal oppnås ved at man tar 1 års undervisningsfri fra tannlegestudiet for fulltidsforskning, og 1 årsverk over 3 år hvor man bruker fritid og undervisningsfrie perioder på forskerlinjeaktiviteter.

Studentene blir vanligvis tatt opp for Forskerlinjen i odontologi vårsemesteret andre året etter opptak på ordinært tannlegestudium. Studenten følger studieplanen for master i odontologi 2. studieår, samtidig med forberedelse til forskningsåret gjennom veilederkontrakt og arbeid med prosjektbeskrivelse. Studenten tar forskningsåret i 3. studieår, og følger normal studieplan for integrert master i odontologi fra og med 4. år.

 

Forskningsår
Forskningsåret tas i utgangspunktet de to påfølgende semestrene etter at studenten formelt er tatt opp ved Forskerlinjen (3. studieår). Dette skal sikre at studentene tidligst mulig kommer i gang med sitt arbeid som bygger videre på dem godkjente prosjektbeskrivelsen. Et fullt forskningsår i en så tidlig fase vil gi studenten et godt grunnlag for å drive selvstendig forskning gjennom studiet.

 

Forskning på deltid
Forskerlinjestudenten skal utføre forskningsarbeid tilsvarende ett studieår på deltid, utover året med fulltidsforskning. Dette vil for de fleste studenter representere et tilleggsarbeid på ca 0,33 studieår over 3 år, men det legges opp til stor fleksibilitet i tidsbruken gjennom studietiden, i samarbeid mellom veileder og student. Det skal tas hensyn til travle perioder i studieopplegget og til eksamensperioder, mot at studenten kan forske tilsvarende mer i andre perioder. Da studenten har anledning til å søke studentstipend og sommerstipend, kan studenten ha forskning som sin "deltidsjobb" ved siden av studiet, i stedet for en "ordinær" deltidsjobb i en kafe eller butikk.

 

Studiepoengfordeling
90 studiepoeng gis på grunnlag av en gjennomført forskningsoppgave og godkjent muntlig forskerlinjeeksamen. 30 studiepoeng oppnås ved gjennomføring opplæringsdelen (består av 8000-emner, deltagelse på konferanser og presentasjoner). Det arrangeres obligatoriske kurs/emner og presentasjoner tilsvarende 3 studiepoeng i regi av Forskerlinjen ved Det helsevitenskapelige fakultet.

 

Avkortet ph.d.-løp
Forskerlinjen skal forberede studentene på en ordinær ph.d.-utdanning og kunne gi muligheten for avkortet ph.d.-løp.

 

Deler av forskningsprosjektet kan brukes til masteroppgaven
Materiale som ikke er benyttet til publikasjon kan benyttes til masteroppgaven. For å utnytte kunnskaper, og gi gjensidig nytteverdi, kan forskerlinjestudentene skrive en masteroppgave som ligger nær opp til prosjektoppgaven på Forskerlinjen. Temaet for masteroppgaven kan for eksempel være et pilotforsøk, et metodeforsøk, en litteraturgjennomgang av et spesielt tema eller en oversiktsartikkel.

 

 
Ansvarlig for siden: Laila Berg Nilsen
Sist oppdatert: 27.06.2018 09:16