Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Prosjektkatalogen for Forskerlinjen i odontologi

Nye forskerlinjestudenter tas opp på betinget opptak rundt 1. april hvert år, og søker seg i hovedsak inn på ferdige prosjektskisser som potensielle veiledere (med tilhørende forskningsgruppe) har publisert i vår Prosjektkatalog på denne siden. Prosjekter publiseres senest 15. oktober samme studieår.

 

Nye forskerlinjestudenter oppfordres til å:

  1. Se gjennom de prosjektene som legges ut i prosjektkatalogen
  2. Ta direkte kontakt med aktuelle veiledere
  3. Undersøke forskningsgruppene sine forskningsprosjekter- og aktiviteter. Forskningsgrupper ved IKO finner du her.

 

PROSJEKTER 2019 :

"TANNHELSEINFORMASJON TIL BEFOLKNINGEN I NORGE"

Målet med studien er å undersøke tiltak for helseopplysning på befolkningsnivå. Hvilke informasjonskanaler benyttes, hvordan er kvaliteten på informasjonen, og i hvilken grad er nivået på informasjonen tilpasset mottakernes evner til å forstå`Hva kjennetegner de fylkeskommunene som kommer best ut når det gjelder tannhelseinformasjon rettet mot befolkningen. 

Forskningsgruppe: Dental Public Health and Behaviour

Veileder og kontaktperson: Førsteamanuensis Linda Stein

Mulighet for forskerlinjestudent/ph.d.-grad: Forskningsgruppen tilbyr en forskerlinjestudent deltagelse på prosjekt innen helsetjenesteforskning. Dette er foreløpig ikke et ph.d.-prosjekt, men kan utvides dersom finansiering.  Det er gode muligheter for godt samarbeid i forskningsgruppen. Det er allerede to forskerlinjestudenter i forskningsgruppen i tillegg til ph.d.-studenter og mer etablerte forskere. 

Se kort prosjektbeskrivelse her.  


"FREKVENS OG SAMMENHENGENDE FAKTORER MED ODONTOGENE CYSTER HOS HENVISTE PASIENTER VED UNIVERSITETSTANNKLINIKKEN (UTK), TROMSØ"

Målet med studien er å kartlegge prevalensen av odontogene cyster hos henviste pasienter ved UTK. Blant disse tar studien for seg voksne pasienter, fra alderen 18 år og oppover, kategorisert som pasientgruppe D og F. For å finne prevalensen av de ulike patologiske prosessene studeres pasientenes panoramic radiograf (orothopantomografi (OPG)). UTK åpnet i 2009, men begynte ikke med OPG under screening før i år 2013. Blant OPG tatt ved screening fra 2013 og frem til 2017, velges pasienter som er henvist videre til radiolog, endodontist, orak kirurgi og øre-nese-hals-avdelingen. 

Forskningsgruppe: Biomaterials used in dentistry and medicine

Veileder og kontaktperson: Førsteamanuensis Napat Bolstad

Mulighet for forskerlinjestudent/ph.d.-grad: Forskningsgruppen tilbyr en forskerlinjestudent deltagelse på prosjektet.

Se kort prosjektbeskrivelse her.  


"MICRO COMPUTED TOMOGRAPHY EVALUATION OF REMINERALISATION OF INITIAL CARIES LESIONS"

Remineralisation agents for instance dentifrice, fluoride solutions and varnishes have been used in treatment of caries lesion. The variety of products and different amounts of fluoride give various effects to prevent development of caries. To evaluate a closer view and understand the process in development of caries recovery, remineralisation agents are applied to the simulated initial caries lesion. Various types of dentifrices are also used in comparison of their effectiveness.

In our project, simulated initial caries will be created at crown and root surface with different kinds of decalcification agents. After that all simulated sites are treated with remineralisation agents. Over several periods, treated sited will be analyzed by micro computed tomography to see the volume, depth and surface area of the decalcified area differ from the starting point or whether they has recovered. In comparison with the control group which will be stored in artificial saliva.  The goal is to evaluate effectiveness of different remineralisation agents which can lead to the most appropriate clinical treatment method selection of initial caries lesions.

Forskningsgruppe: Biomaterials used in dentistry and medicine

Veileder og kontaktperson: Førsteamanuensis Napat Bolstad

Mulighet for forskerlinjestudent/ph.d.-grad: Forskningsgruppen tilbyr en forskerlinjestudent deltagelse på prosjektet.


"LONG-TERM VARIATIONS IN THE SALIVARY CONCENTRATIONS OF THE CARIES-PREDISPOSING PROTEIN CARBONIC ANHYDRASE ISOENZYME 6 (CA6)"

Forty percentage of Norwegians have caries today. If left untreated caries may result in abscess and septic shock. Some people are at a higher risk to caries than others as a result of their saliva contents. Especially the high concentration of salivary carbonic anhydrase isoenzyme 6 (CA6) predisposes to caries. By measuring salivary concentration of CA6 dentists and even patients themselves could assess the caries risk of the patient. The long-term aim of this research project is to develop a rapid test that would enable classifying patients into high and low risk for caries. However, before such rapid test is launched in the market we need to optimize the saliva sampling protocol and timing. Our hypothesis is that salivary CA6 concentrations have a genetically determined, individual baseline value that sustains over a six-month period.

We plan to measure CA6 concentration of saliva samples donated every other week for six months by 15 to 30 highly motivated volunteers. If our hypothesis turns out to be correct a single measurement of CA6 concentration using the rapid CA6 would suffice. 

Forskningsgruppe: Oro-Maxillofacial Health and Epidemiology

Veileder og kontaktperson: Førsteamanuensis Jukka Leinonen

Mulighet for forskerlinjestudent/ph.d.-grad: We gladly welcome one forskerlinjestudent in our research team. It is possible to continue to PhD in this project.

Se kort prosjektbeskrivelse her.  


 


 

 


 

 


 

 


 

 


(Flere prosjekter kan komme)
Ansvarlig for siden: Laila Berg Nilsen
Sist oppdatert: 15.02.2019 14:21