Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Medlemmer i FS

Fakultetsstyret ved HSL-fak 2018-2021

Styrets funksjonsperiode er fra 1. januar 2018 til 31. desember 2021. Representanter for studentene og midlertidig vitenskapelige er valgt for ett år.

Valg av ansatterepresentanter og varaer til fakultetsstyret ved HSL fakultetet ble sist avholdt i høsten 2017. 
Valg av studentrepresentanter og varaer velges av Studentutvalget/Allmøtet i september hvert år.

Verv Representanter Vararepresentanter

Ekstern styreleder:

 

Torunn Klemp, NTNU

 

Ekstern nestleder:

 

Geir Are Johansen, Museum Nord  

4 representanter for fast vitenskapelig tilsatte:

Sigrun Høgetveit Berg, f.aman. v/AHR 1. Trine Kvidal-Røvik, f.aman. v/IRNS 
Permisjon H-2019 og V-2020

 

Holger Pøtzsch, f.aman. v/ISK

2. Trond Waage, f.aman. v/ISV
  Hilde Marie Pettersen, f.aman. v/ISV 3. Arild Røkenes, f.lektor. v/IRNS
  Urban Wråkberg, professor. v/IRNS

 

 

Representant for midlertidig vitenskapelige tilsatte:

 

Ragni Vik Johnsen

1. Henrik Johnsson

2. Torstein Unstad

2 representanter for teknisk/administrativt tilsatte:

Trude Steingård, ass. kontorsjef, ILP

 1. Gøril Johansen, kontorsjef, IRNS

 

Kristian Osnes Aambø, konst. kontorsjef, ISK

 

2 studentrepresentanter:

2019/2020

Marie A. Sivertsen 
 (representant for bachelorstudentene)

 Marius Hole 
(vararepresentant for bachelorstudentene)

2019/2020 

Tarald  Nikolaisen 
(representant for masterstudentene)

Ida Ristiinná Hætta Ophaug 
(vararepresentant for masterstudentene)


2017/2018 To studentrepresentanter:

Parcival Kjæret (representant for bachelorstudentene)

Anders Lind (representant for masterstudentene)

Morten Ludvig Antonsen (vara for masterstudentene)

 

Fakultetsstyret ved HSL-fakultetet 2013-2017

Styrets funksjonsperiode er fra 1. oktober 2013 til 31. desember 2017. Representanter for studentene og midlertidig vitenskapelige er valgt for ett år.

Valg av ansatterepresentanter og varaer til fakultetsstyret ved HSL fakultetet ble sist avholdt i våren 2016.  Valg av studentrepresentanter og varaer velges av Studentutvalget/Allmøtet i september hvert år.

Verv Representanter Vararepresentanter

Ekstern styreleder:

 

Ingvild Sælid Gilhus  

Ekstern styrenestleder:

 

Bente Larssen  

4 representanter for fast vitenskapelig tilsatte:

Hilde Sollid, prof. v/ILP 1. Laura A. Janda, prof. v/ISK

 

Hallvard Tjelmeland, prof. v/AHR

2. Anne Birgitte Fyhn, f.aman. v/ILP
  Anniken Førde, f.aman. v/ISV 3. Nils Vidar Vambheim, f.aman. v/ILP
  Kjell Arne Røvik, prof. v/ISV

4. Torjer Andreas Olsen, f.aman. v/SESAM

 

Representant for midlertidig vitenskapelige tilsatte:

 

Åsne Øysteinsdotter Høgetveit fra 1. august 2016

2 representanter for teknisk/administrativt tilsatte:

Trude Steingård, ass. kontorsjef ILP, v/ILP

 1. Bjørg Hunstad, seniorrådg. v/Seksjon for personal og økonomi

 

Morten Sagerup, rådgiver v/Seksjon for forskning, utdanning og kommunikasjon (permisjon)

 

 2. Sigurd Langseth, rådgiverv/ILP

2 studentrepresentanter:
2017/2018

Parcival Kjæret (representant for bachelorstudentene)

 

2017/2018 

Anders Lind (representant for masterstudentene)

 Morten Ludvig Antonsen (vara for masterstudentene)

 

 

 
Ansvarlig for siden: Anita Evensen
Sist oppdatert: 05.09.2019 11:26