Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Utdanningsplanen og semesterregistrering i StudentWeb

Semesterregsitrering

Hvert semester må du semesterregistrere deg i StudentWeb. Ph.d. studenter skal ikke betale semesteravgift. I høyremenyen finner du brukermanual for semesterregistrering. Gi beskjed dersom du finner feil informasjon i fanen "Ph.d.".

 

Utdanningsplanen

I utdanningsplanen legger du til, og melder deg opp i emner som du skal ha i opplæringsdelen din. Når du blir tatt opp til ph.d.-programmet legger vi inn avhandlingen, prøveforelesningen og de obligatoriske emnene i utdanningsplanen din.

Flytte emner til et annet semester

Du kan flytte på elementer i utdanningsplanen dersom du ønsker å ta et emne et annet semester enn opprinnelig planlagt. Om du vil flytte på et emne som ligger på et tidligere semester må du først klikke på "Vis tidligere semestre" og velge det semesteret emnet ligger på. Avhandlingen kan du ikke flytte selv. Send oss en e-post dersom du ønsker å flytte den.

Valgemner

Du kan legge til og melde deg opp i valgemner i utdanningsplanen. Dersom det er et emne på UiT du ønsker ta som ikke er oppført på listen sender du oss en e-post og ber om å få lagt emnet til planen din.

Forskningsopphold, presentasjoner og emner ved andre institusjoner legger vi til utdanningsplanen din etter at aktiviteten/emnet er gjennomført og godkjent.

Melde deg opp til emner

Du må huske å melde deg opp til både undervisning og eksamen/vurdering på emner som ikke er adgangsbegrenset. På adgangsbegrensede emner vil du få opp meldingen "Påmelding til vurdering i emnet starter "xx.xx.xxxx" etter du har undervisningsmeldt deg. Fullfør oppmeldingen og du vil få beskjed etter 1. september/1. februar om du har fått plass på emnet.

HEL-8004 Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon går to gang per semester. En gang på norsk og en gang på engelsk. Kode HEL-8004-no er norsk og HEL-8004-en er engelsk. Når du melder deg opp til dette emnet må du velge hvilke språk du ønsker å ta emnet på.

Melde deg av eksamen

Du kan melde deg av eksamen på et emne helt frem til 14 dager før eksamensdato dersom eksamen er før 14. november/29. april. For eksamener etter denne datoen er avmeldingsfristen 1. november/15. april. Informasjon om hvordan du melder deg av eksamen finner du i brukermanualen.

 
Ansvarlig for siden: Monica Karlsen
Sist oppdatert: 19.11.2019 10:19