Velkommen til Det helsevitenskapelige fakultet
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Helsefaks priser

Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet har vedtatt å dele ut seks priser årlig: utdanningsprisen, undervisningsprisen, forskningsprisen, pris til yngre forsker, formidlingsprisen og Edmunds pris.

Både studenter og ansatte kan nominere. Nytt fra 2016 er undervisningsprisen og pris til yngre forsker.
De fem første prisene deles ut på fakultetets sommerfest, og prisvinnerne får 30 000 kroner, gave laget ekslusivt av Glasshytta Blåst og diplom.
Edmunds pris deles ut på fakultetes julefest for ansatte, og her får vinneren en skarv fra Smeen i Sund, samt et diplom.

Årets prisvinnere ved Det helsesvitenskapelige fakultet: Fra venstre: Catharina E. A. Wang, Ørjan Samuelsen (på vegne av Pål Jarle Johansen), Nanna Hauksdottir og John-Bjarne Hansen (på vegne av Sigrid Kufaas Brækkan). Ikke med på bildet: Prisvinner Åshild Odden Miland. Foto: Johanne Røe Mathiesen.

Nominasjon for neste års priser kunngjøres våren 2018.

Statutter, nominasjonskjema og regelverk m.m. finner du i høyremenyen.

Hvis du har spørsmål angående priser og nominasjon, kan disse sendes til: priser@helsefak.uit.no

Forskningsprisen
Forskningsprisen skal hedre en vitenskapelig tilsatt, en forskningsgruppe eller et
forskningsmiljø som har utmerket seg ved fremragende forskning. Prisen kan tildeles for
forskning på internasjonalt høyt nivå over tid, eller fremragende prestasjoner i løpet av
det siste året.
Prisen kan også hedre personer som utviser fremragende forskningsledelse og som over
tid har bygd opp et sterkt fagmiljø – gjerne på tvers av enheter og fag – som utmerker seg
internasjonalt.

Utdanningsprisen
Målet med utdanningsprisen er å stimulere til, og gi anerkjennelse for systematisk fremme
og videreutvikling av kvalitet i utdanningene og inspirere andre til økt innsats i arbeidet
med utdanningskvalitet.
Prisen kan tildeles miljøer eller enkeltpersoner knyttet til Det helsevitenskapelige fakultet.
Tiltaket må være nyskapende, eller på andre måter bidra vesentlig til økt kvalitet i
utdanningen.


Formidlingsprisen
Prisen skal synliggjøre allmennrettet formidling, gi økt status til slik virksomhet og
stimulere til å kommunisere forsknings- og utviklingsbasert kunnskap til samfunnet
utenfor universitetet.
Prisen kan tildeles en eller flere personer eller en enhet ved Det helsevitenskapelige
fakultet som har utmerket seg ved en ekstraordinær innsats for å kommunisere resultater
av forsknings- og utviklingsarbeid og dets betydning for samfunnet.
Alle former for populærvitenskapelig formidling kan tas i betraktning.

Undervisningsprisen
Målet med undervisningsprisen er å gi anerkjennelse for god undervisning, et godt
læringsmiljø som skaper engasjement, motivasjon, tillit og trygghet blant studenter, samt
å inspirere andre til økt innsats i arbeidet med undervisning.
Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller grupper.
Tiltaket må bidra vesentlig til god undervisning og/eller veiledning enten i klasserom eller
i praksis. Tiltaket bør være utført i samarbeid med øvrige lærere, praksisfelt eller studenter.

Pris til yngre forsker
Prisen skal tildeles en yngre forsker som har utmerket seg ved fremragende forskning.
Kandidaten må ha en lovende karriere med viktige prestasjoner passende for fagfeltet og
karrierestadiet. Kandidaten bør for eksempel ha minst en viktig publikasjon uten ph.d.-
veilederen.
For å komme i betraktning, må det ikke ha gått lengre tid enn syv år fra avlagt ph.d.-grad
eller tilsvarende ved nominasjonsfristens utløp1. Det er et krav at kandidaten må være
ansatt ved Det helsevitenskapelige fakultet ved nominasjonsfristen.

Edmunds pris
Prisen ble opprettet i 1984 for å hedre Edmund Bergersen, som i sin tid var betjent ved
Fagområdet medisin. Edmund var imøtekommende, samarbeidsvillig, hjelpsom og
brydde seg om sine medmennesker. Dette legges til grunn for valg av kandidat.
Nominasjonen må være utfyllende og begrunnet. Om flere står samlet bak nominasjonen,
vil den kunne veies sterkere.
Den som tildeles Edmunds pris, må være ansatt ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Les mer om nominasjonsprosessen og de ulike prisene i statuttene på høyre side.

 

 

Prisvinnere og nominasjoner innen forskning, utdanning og formidling:

 


Andre priser:

Edmunds pris

 

Skip to main content