Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

NT-fakultetets øvrige utvekslingsavtaler

Her er en oversikt over fagspesifikke avtaler som NT-fak har inngått med andre institusjoner. Dette er avtaler som ikke faller inn under Erasmus+ programmet.

 Institutt for geovitenskap

Land Institusjon Fag Gjelder for

USA

 University of Massachusetts Amherst

(inaktiv høsten 2019)

Geovitenskap Bachelor- og masterstudenter

 


 

 

Institutt for informatikk

Land Institusjon Fag  Gjelder for
 Spania  Universitat Politecnica de Valencia  Informatikk  Ph.d.-studenter

 

Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet

Land Institusjon Fag Gjelder for
Russland

Northern Arctic Federal University

Info om emner

Ingeniørvitenskap og sikkerhet, samfunnssikkerhet

 

Masterstudenter

 

 

 

 

 

 

 

Institutt for fysikk og teknologi

Land Institusjon Fag  Gjelder for
 Ukraina

National Academy of Sciences of Ukraine

Institute of Radio Astronomy

 Fysikk

Ph.d.-studenter

Forskere

India

Indian Institute of Technology Delhi

Fysikk

 Masterstudenter, ph.d.-studenter, forskere


 


 

 

 

NT-fak er i tillegg medlem av fagnettverket NordTek.

Dette nettverket består av en rekke institujoner i de nordiske landene, og studenter innenfor ingeniør og siv.ing kan søke stipend til utveksling gjennom dette nettverket.

Studentene søker om å få reise på utveksling innenfor våre ordinære frister, og så søker de i tillegg om stipend fra NordTek før disse fristene:

March 31 for the following school year onward (fall or spring semester)

October 15 for the following spring semester

Tilbake til Internasjonal utveksling
Ansvarlig for siden: Tine Margrete Hågensen
Sist oppdatert: 22.01.2019 14:48