Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

De minste barna

For deg som vil vite mer om de minste barna finnes det flere tilbud.

Foto: Colourbox
Tidlig inn

Et opplæringsprogram for kommunalt ansatte som møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere i det daglige. Programmet gir opplæring i verktøy og metoder innen tidlig intervensjon. KoRus Nord leder denne opplæringen sammen med regionalt opplæringsteam og den enkelte kommune. Det regionale opplæringsteamet består av fagfolk fra flere kompetansemiljøer. RKBU Nord bidrar inn med verktøy og metode i forhold til depresjon og psykisk helse i svangerskap og barseltid.  

Ny digital nettressurs for opplæringsprogrammet Tidlig inn.

 

Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Spedbarnsnettverket driver forskning, kunnskapsutvikling og  kompetanseheving som fremmer sped- og småbarns psykiske helse. Spedbarnsnettverkets mål er at flere sped- og småbarn og deres familier skal få effektiv hjelp så tidlig som mulig. Nettverket tilbyr kurs, konferanser og lengre utdanninger innen feltet.

Tilbud om opplæring i foreldre- baby intervensjon

-et tiltak for å fremme psykisk helse hos risikoutsatte småbarn. Tilbudet skal gis som et støttetiltak til mødre og fedre med depressive symptomer og deres baby (opptil 12 mnd). Målet er å styrke tilknytningen mellom foreldre og baby gjennom å gi foreldrene veiledning og råd om hvordan man kan forstå og reagere på barnets signaler. Intervensjonen gis i regi av kommunal helsetjenester eller av spesialisthelsetjenesten. RKBU Nord tilbyr kostnadsfri opplæring i intervensjonen som inkluderer kursmateriell og veiledning. Les mer


 

Forskning på tjenester for familier med spedbarn

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord) gjennomfører en studie som undersøker hvilke type tjenester som er nyttig for familier med spedbarn. 
Ansvarlig for siden: Mariann Schjølberg Karlsen
Sist oppdatert: 01.02.2019 10:13

KONTAKTPERSONER

Maren Weum (tidlig inn og foreldre-baby)

Karin van Doesum