Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kopitjenester ved Helsefak

Fakultetet har en intern kopi- og innbindingstjeneste som kan benyttes av ansatte og studentorganisasjoner til kopiering, innbinding av kompendier, rapporter, møtepapirer og masteroppgaver. Tjenesten er gratis og  drives av studentansatte.

 

 

Trykkeri- og kopitjenestene ved Helsefak er en gratis ordning for å hjelpe studenter og ansatte med større arbeider som skal kopieres eller bindes inn. For eksempel møtedokumenter, kompendier, masteroppgaver, prøveavhandlinger etc. Tjenesten består i at vi har 2 ansatte studenter som arbeider fra kl. 1600 tre dager i uken på REPRO rommet på plan 8.

"Trykkeriet" består av 2 forholdsvis nye kopimaskiner, lamineringsutstyr og utstyr for å ring-innbinde dokumenter. Vi har altså ikke muligheten for å levere innbinding med limt rygg, eksempelvis doktoravhandlinger.

Merk at det er 14 dagers behandlingstid på store oppdrag - husk å ta konakt tidlig for oppdrag med tidsfrister!

Selv om kopimaskinene er forholdsvis nye opplever vi klare begrensninger når det kommer til størrelse på dokumentene og antallet de skal trykkes opp i. Avhengig av tilgjengelige ressurser til enhver tid kan det hende at vi ser oss nødt til å henvise oppdrag til profesjonelle tjenester som Lundblad Grafiske eller trykkeriet på HSL-fakultetet. Vær derfor ute i god tid på større arbeider slik at disse kan vurderes og evt. henvises videre ved behov.

Informasjon   for ansatte og studentorganisasjoner

Informasjon   for studenter

Alle som bestiller kompendier, det   være seg emneansvarlige med ansvar for å utarbeide kompendier, eller   studentorganisasjoner, skal følge kopinoravtalen.

Logo Kopinor.jpg

Kopinoravtalen   gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik   som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra Internett.   Opphavsmann og andre rettighetshavere skal navngis. Kompendiene skal merkes   på en slik måte at det fremgår

  • hvilke deler som er fremstilt etter   avtale med Kopinor,
  • at heftet ikke kan utlånes eller   overdras til andre.

 

Bestilling skjer via trykkeriets bestillingsskjema.
  
Trykkeriassistentene er tilstede mandag, onsdag og fredag fra kl. 16.00.   Bestiller vil bli kontaktet når bestillingen er klar for avhenting.

Kompendier til bruk i undervisning   bestilles av ansvarlig for aktuelt kurs. Kompendier vil bli delt ut i   undervisning, eller lagt ut for salg i Akademisk kvarter.

 

Forhør   deg med din emneansvarlig for opplysninger om tilgang til kompendier for ditt   kurs.

 

Informasjon om universitetets grafiske profil finner du her.
Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 05.09.2019 12:24

Spørsmål til tjenesten kan rettes til

trykkeriet@helsefak.uit.no.


Bestilling skjer via

trykkeriets bestillingsskjema.