Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Dokumentasjon reiseoppgjør

Dokumentasjon som skal vedlegges reiseregningen

  • Som hovedregel skal alle utlegg som ikke dekkes av kost- og skyssgodtgjørelse eller nattillegg, legitimeres med kvitteringer. Kvitteringene kan være skannet, men den reisende plikter da å ta vare på originalen til reiseoppgjøret er utbetalt. Kontoutdrag alene gjelder ikke som kvittering. 

 

  • Kvittering for flyreise skal være tatt ut etter at reisen er foretatt - dette oppnås enklest ved bruk av G Travel, ettersom de leverer en Flown-kvittering pr e-post 48 timer etter at reisen er gjennomført. Denne kvitteringen vil sammen med kredittkortkvitteringen være tilstrekkelig dokumentasjon. Dersom Flown-kvittering ikke kan fremskaffes skal ombordstigningskort/setekvittering leveres sammen med kvittering for betalt flyreise(der reisestrekning skal fremkomme). 

 

  • For alle deler av en reise hvor den reisende ikke har dekket utgiften selv, skal det oppgis hvem som har betalt den. Dersom utgiftene er dekket etter reiseregning til annen oppdragsgiver, skal kopi av denne legges ved.Ansvarlig for siden: Idar Indrevoll
Sist oppdatert: 29.04.2018 20:10