Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT

Kvalitetssystemet er revidert og nye nettsider finner dere på : https://uit.no/utdanning/kvalitetssystem

5. Kvalitetssikring og forvaltning av utdanningene (OBS: kun på intranettet

 
Ansvarlig for siden: Julia Holte Sempler
Sist oppdatert: 05.03.2019 13:42