Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT

UiTs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten gir en beskrivelse av UiTs strategiske og systematiske arbeid med utdanningskvaliteten. Systembeskrivelsen er i hovedsak en beskrivelse av de felleselementer som inngår i arbeidet med kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten og arbeids- og ansvarsfordeling for kvalitetssikring og forvaltning av utdanningene.

Kvalitetssystemet er under revisjon. Det reviderte systemet publiseres på nye nettsider i begynnelsen av januar 2019.

UiTs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ble godkjent av NOKUT i 2012 og 2006.

1. Formål og oppbygging

2. Aktører og ansvarsområder

3. Evaluering og tilbakemelding

4. Analyse av utdanningskvaliteten

5. Kvalitetssikring og forvaltning av utdanningene (OBS: kun på intranettet

 

The system is also available in English:
Quality Assurance System for the Educational Activities at The University of Tromsø